Η αποτελεσματική επικοινωνία για το θέμα των εμβολιασμών, βάσει τεκμηριωμένης ενημέρωσης και με τρόπους που οικοδομούν εμπιστοσύνη και μειώνουν την παραπληροφόρηση, είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Το IMMUNION (“Improving IMMunisation cooperation in the European UNION”) δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Το πρόγραμμα IMMUNION είναι ένα διετές έργο, το οποίο θα συμβάλλει στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των εμβολιασμών παρέχοντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε επαγγελματίες υγείας, σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής επικοινωνίας στους ασθενείς και σε μέσα ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στους εμβολιασμούς. Οι επαγγελματίες υγείας εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα IMMUNION από τα μέλη της Συμμαχίας για τον Εμβολιασμό (Coalition for Vaccination). Το έργο θα αναπτύξει επίσης, εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Το IMMUNION συντονίζεται από τη EuroHealthNet, η οποία θα υποστηρίξει το έργο της Συμμαχίας για τον Εμβολιασμό και των επαγγελματιών υγείας σε όλη την Ευρώπη. Το Ινστιτούτο Prolepsis, μέλος της EuroHealthNet, συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα στο πρόγραμμα.

Η Συμμαχία δημιουργήθηκε με βάση τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ του 2018, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Στη Συμμαχία συμμετέχουν ενώσεις επαγγελματιών υγείας και σύλλογοι φοιτητών από ολόκληρη την ΕΕ.

Το πρόγραμμα IMMUNION:

  • Θα προωθήσει σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές σε όλη την Ευρώπη έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που αφορούν στον εμβολιασμό.
  • Θα ενισχύσει τη Συμμαχία για τον Εμβολιασμό, τη βιωσιμότητα και την προβολή του έργου της.
  • Θα αναπτύξει και θα παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές σχετικά με τη σωστή πληροφόρηση για το θέμα των εμβολιασμών.
  • Θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ φορέων Δημόσιας Υγείας, επαγγελματιών υγείας και μέσων ενημέρωσης και θα υποστηρίξει εμπεριστατωμένες μελέτες για το θέμα των εμβολιασμών.
  • Θα αναδείξει τους καθοριστικούς παράγοντες για τις ανισότητες στον τομέα των εμβολιασμών και θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της εμβολιαστικής κάλυψης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Το πρόγραμμα IMMUNION και οι εταίροι του θα συγκεντρώσουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα εμβόλια, και θα παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές μέσω εργαστηρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων. Επιπλέον, το έργο θα αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία με καλές πρακτικές για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στους ευπαθείς πληθυσμούς και για την ισότιμη πρόσβαση στον εμβολιασμό.

Για νέα και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του IMMUNION εδώ.

Το πρόγραμμα IMMUNION συμμετέχει σε μία από τις βασικές διεθνείς πρωτοβουλίες που διοργανώνονται από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, η οποία πραγματοποιείται από 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου. Η φετινή εκστρατεία στοχεύει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό και στην προβολή του ως ένα δημόσιο αγαθό που σώζει ζωές και προστατεύει την υγεία.