Ερώτηση στη Βουλή προκάλεσε η επαγγελματική δραστηριότητα του πρώην προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρη Μπερσίμη, ο οποίος ανέλαβε τον Μάρτιο καθήκοντα συμβούλου στον Όμιλο της Βιοϊατρικής. Ο κ. Μπερσίμης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε παραιτηθεί τον περασμένο Ιούλιο από τον Οργανισμό και η παραίτησή του είχε γίνει δεκτή τον περασμένο Οκτώβριο από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Ιάσων Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, επικαλείται τον Νόμο 4369/16 περί διορισμού στελεχών Δημόσιας Διοίκησης αναφέροντας ότι αυτός παραβιάζεται επειδή ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού όφειλε να απέχει για δύο έτη μετά τη λήξη της θητείας του από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που ασκούσε.

«Ο πρώην διοικητής του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριος Μπερσίμης, που τοποθετήθηκε βάσει επιλογής στη θέση στις 15 Δεκεμβρίου του 2015 βάσει του νόμου 4369/2016 και παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2018, παραβιάζει τη διάταξη του άρθ. 23, ασκώντας επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό όμιλο υγείας της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, όχι όμως μετά την παρέλευση 2 ετών ως όφειλε αλλά μόλις μετά από λίγους μήνες, δημιουργώντας έτσι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων» επισημαίνει στην ερώτηση ο κ. Φωτήλας.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζητεί να μάθει από τον υπουργό Υγείας με ποιο τρόπο δρομολογείται η εφαρμογή των διατάξεων της προβλεπόμενης νομοθεσίας για τη σύγκρουση συμφερόντων στελεχών που στελέχωσαν τη δημόσια διοίκηση, όπως ο κ. Μπερσίμης.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του πρώην προέδρου του ΕΟΠΥΥ υποστηρίζουν με αφορμή την ερώτηση του κ. Φωτήλα πως ο διορισμός του κ. Μπερσίμη είχε γίνει πριν από την ψήφιση του νόμου 4369/2016 και κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικής αξιολόγησης. Επιπλέον, αναφέρουν πως το Μητρώο που προβλέφθηκε σε αυτόν τον νόμο και στο οποίο εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κατόπιν σχετικής αίτησης στο ΑΣΕΠ, ενεργοποιήθηκε πολύ αργότερα.