Σε ένα σύγχρονο και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για την εταιρική ταυτότητα, το όραμα, τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις δράσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, καθώς και για τα πιο σημαντικά νέα στο πεδίο της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης υπάρχει διακριτή ενότητα όπου παρουσιάζονται κωδικοποιημένα οι θέσεις και οι προτάσεις της κοινής φωνής των ασθενών για πάνω από 40 επιμέρους κατηγορίες των πολιτικών υγείας.

Τέλος, παρέχονται διευκρινίσεις σε συχνές ερωτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας, τους σκοπούς και το έργο της Ένωσης, όπως η εγγραφή νέων μελών, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι δίαυλοι επικοινωνίας και διαβούλευσης.

Η ιστοσελίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των μελών της Ένωσης, ως ένα βήμα ενίσχυσης της ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα. Κάθε σύλλογος διατηρεί το δικό του ιστοχώρο με στοιχεία για την ιστορία, το έργο και τα πρόσφατα νέα του, καθιστώντας το site μία ισχυρή πύλη ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις των συλλόγων ασθενών στη χώρα.

Η ψηφιακή παρουσία της Ένωσης υπηρετεί και αναδεικνύει τις αρχές της, τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την υπεύθυνη ενημέρωση των χρόνιων ασθενών και των πολιτών εν γένει.

Πρόκειται για μία δυναμική προσπάθεια που εντάσσεται στο στρατηγικό προσανατολισμό του εθνικού φορέα να διαδραματίσει ισότιμο και θεσμοθετημένο ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών υγείας στη Ελλάδα.

Την κατασκευή και ανάπτυξη της ιστοσελίδας η οποία θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες υπηρεσίες και υλικό το προσεχές διάστημα, ανέλαβε η Humane.