Οι ασφαλισμένοι που διατηρούν συμβόλαια υγείας έχουν την δυνατότητα να νοσηλευτούν τόσο σε Συμβεβλημένα όσο και σε Μη Συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους του εκάστου συμβολαίου.

Επιπλέον όλες οι εταιρείες αποζημιώνουν νοσηλείες στο εξωτερικό π.χ. Ευρώπη, Αμερική, Καναδά με ένα ποσοστό επί του συνόλου των αναγνωρισμένων δαπανών και έως του ανώτατου κεφαλαίου ασφάλισης, ή έως ορισμένου κεφαλαίου ασφάλισης κ.α. ανάλογα την χώρα και τους όρους του εκάστου συμβολαίου. Επιπλέον αρκετές εταιρείες διαθέτουν Συμβεβλημένα θεραπευτήρια και στο εξωτερικό προκειμένου την ευκολότερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος επιλέξει ένα Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την νοσηλεία του, τότε η αποζημίωση των εξόδων που θα προκύψουν όπως οι δαπάνες νοσηλείας, οι αμοιβές γιατρών, χειρουργών αναισθησιολόγων κτλ. εξοφλούνται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, αφού αφαιρεθούν τυχόν αρχικά ποσά απαλλαγών ή ποσοστών συμμετοχής του ασφαλισμένου ανάλογα τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου. Έτσι ο ασφαλισμένος μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία εξέρχεται χωρίς να συμμετέχει σε καμιά άλλη χρηματική υποχρέωση προς το νοσοκομείο.

Στην περίπτωση νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο και πάλι οι περισσότερες εταιρίες καταβάλλουν το 100% των εξόδων νοσηλείας. Ωστόσο ορισμένες καταβάλλουν μικρότερο ποσοστό. Ο ασφαλισμένος πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα νοσηλείας που θα προκύψουν και κατόπιν αποζημιώνεται απολογιστικά από την εταιρεία του. Η αποζημίωση του ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου υπολογίζεται με βάση ένα πίνακα αμοιβών που περιλαμβάνεται σε όλα τα συμβόλαια υγείας. Ορισμένα συμβόλαια μάλιστα προβλέπουν μια προκαταβολή έναντι των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν για την οικονομική και ηθική ενίσχυση του ασφαλισμένου ασθενή.

Σημαντική είναι η συνεννόηση με τον ασφαλιστή και η ενημέρωση του call center της εταιρίας πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.

 

Διαβάστε επίσης:

Αισθητικές επεμβάσεις: Ποιες καλύπτονται από τις εταιρίες και ποιες εξαιρούνται 

Άλλαξαν οι όροι του ετήσιου συμβολαίου υγείας; Τι μπορείτε να κάνετε

Τρεις λόγοι που η ασφάλιση υγείας αποδεικνύεται σωτήρια εν μέσω πανδημίας