Ο Όμιλος Υγεία δώρισε 80 ηλεκτροκίνητες νοσοκομειακές κλίνες στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο».

Πιο συγκεκριμένα, ήδη, λόγω προδιαγραφών, μεταφέρθηκαν 45 κλίνες από το «Μητέρα» στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο (στη Χειρουργική και τη Γυναικολογική Κλινική) και 35 κλίνες από το «Υγεία» στο «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο (στη Νευρολογική Κλινική).

Τα δύο ιστορικά Νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν από το 1898 (το Αρεταίειο Νοσοκομείο) και το 1904 (το Αιγινήτειο Νοσοκομείο), προσφέρουν αδιαλείπτως εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε διακεκριμένες κλινικές και εργαστήρια, αποτελώντας παράλληλα έναν από τους σημαντικότερους πόλους εκπαίδευσης και έρευνας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Διοίκηση του Αρεταίειου και του Αιγινήτειου Νοσοκομείου εκφράζουν ολόθερμες ευχαριστίες προς τον Όμιλο Υγεία για τη δωρεά και ιδιαίτερα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καρταπάνη για όλες τις ενέργειές του.