Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δημοσίευσε πριν λίγες μέρες στο Παρίσι, νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών, οι οποίες αποτελούν τις πιο συχνές ρυθμικές ταχυκαρδίες.

Πρόεδροι της Συντακτικής Επιτροπής (Task Force) των νέων κατευθυντήριων οδηγιών ήταν ο Δρ. Δημοσθένης Γ. Κατρίτσης, MD, PhD, Διευθυντής της 3ης Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ,  και ο διάσημος Καρδιολόγος Καθηγητής Dr. Joseph Brugada, από τη Βαρκελώνη.

Δεδομένου ότι στις επιτροπές αυτές επιλέγονται να υπηρετήσουν οι πλέον αναγνωρισμένοι επιστήμονες με τεράστιο ερευνητικό έργο επί του θέματος, η επιλογή του Δρ. Κατρίτση, και μάλιστα από ένα ιδιωτικό Ελληνικό Νοσοκομείο, είναι ιδιαίτερα τιμητική και ενδεικτική του υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΥΓΕΙΑ.

Ο Δρ. Κατρίτσης δήλωσε ότι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν πολλές αλλαγές σχετικά με τη χρήση των αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ταχυκαρδιών είναι συγχρόνως και προ-αρρυθμικά (δηλαδή προκαλούν άλλες, πλέον επικίνδυνες αρρυθμίες από αυτές που ενδεχομένως αναστέλλουν). Η μεγαλύτερη αλλαγή στην κλινική πράξη τα τελευταία 16 χρόνια που υποστηρίζεται από τις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες είναι η κατάλυση με καθετήρα (catheter ablation) με ποσοστό επιτυχίας που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει το 100%.