Ο Όμιλος Hellenic Healthcare οραματίζεται και συνεισφέρει καθοριστικά σε ένα βιώσιμο μέλλον, βασιζόμενος στα θεμέλια της σταθερής ανάπτυξης στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης. Οι άνθρωποι της HHG εργάζονται συστηματικά και μεθοδικά για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού.

Στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης ESG 2022 είναι αποτυπωμένες όλες οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο όμιλος HHG για δράσεις, αλλά και η συμβολή των εταιρειών του ομίλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να διαβάσετε  εδώ ολόκληρο τον απολογισμό του Ομίλου HHG.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group δίνει προτεραιότητα στην υπέρβαση του πλαισίου των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία, στην αξία του εθελοντισμού, και στη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στις συναλλαγές και στις δραστηριότητες του Ομίλου, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που στόχο έχουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας.

Στους απολογισμούς του ομίλου είναι αποτυπωμένες οι πρωτοβουλίες για δράσεις που θεωρήθηκαν αναγκαίες, αλλά και η ανταπόκριση του Ομίλου στα πολλά αιτήματα που δέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, στηριζόμενος πάντα στη συλλογική προσπάθεια της Διοίκησης και των εργαζομένων της HHG.