Το EurolifeSYN+ είναι ένα νέο, καινοτόμο πρόγραμμα, που προσφέρει στους ασφαλισμένους της η EurolifeFFH, μέσα από το οποίο αποκτούν σημαντικές εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν στην κατοχή τους. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ασφαλιστικές ανάγκες καλύπτουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση που δικαιούνται. Η EurolifeFFH επιστρέφει αξία στους πελάτες της και τους παρέχει όφελος καικίνητρο να επιλέγουν διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα, ενθαρρύνοντάς τους να εξασφαλίζουν ακόμη πιο ολοκληρωμένη προστασία και κάλυψη.

Οι εκπτώσεις που προσφέρονται μέσω τουEurolifeSYN+ισχύουν από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω, σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης φυσικών προσώπων και σε επιλεγμένα προϊόντα στην ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας,online συναλλαγών και προσωπικών αντικειμένων. Στο πρόγραμμα οι εκπτώσεις λειτουργούν κλιμακωτά. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα συμβόλαια έχουν στην κατοχή τους οι ασφαλισμένοι, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση αποκτούν στο ασφάλιστρό τους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 5% έκπτωση στο 2ο συμβόλαιο που αγοράζουν
  • 10% έκπτωση στο 3ο συμβόλαιο
  • 15% έκπτωση στο 4ο συμβόλαιο
  • 15% έκπτωση για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζουν

Η έκπτωση στην αγορά κάθε συμβολαίου ισχύει με την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ τα προηγούμενα και εφαρμόζεται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου. Ο παραπάνω μηχανισμός δεν ισχύει για τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή αυτοκινήτου, για τα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%.

Από το EurolifeSYN+ επωφελούνται νέοι και υφιστάμενοι πελάτες, επομένως οι ασφαλισμένοι της EurolifeFFH που διαθέτουν ήδη κάποιο ασφαλιστικό προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα έχουν την αντίστοιχη έκπτωση στην ανανέωση του ασφαλιστικού τους συμβολαίου.

Για τη EurolifeFFH, αξία έχει να επενδύει σε ασφαλιστικές προτάσεις και λύσεις που υποστηρίζουν τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+αποδεικνύει ότι βρίσκεται στο πλευρό των ασφαλισμένων της, επιστρέφοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους.

Μάθετε περισσότερα για το καινοτόμο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της EurolifeFFH εδώ ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.