Κατά τους πρώτους επτά μήνες διάθεσης από την INTERAMERICAN του “bewell”, του καινοτόμου συστήματος υγείας, 10.000 νέα συμβόλαια προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Το νέο σύστημα, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ασφαλιστικές δυνατότητες που παρέχει, αλλάζει τον ορίζοντα των καλύψεων και υπηρεσιών και εισάγει μια νέα αντίληψη ασφάλισης για την υγεία. Ήδη, η INTERAMERICAN με τη συνεργασία των λειτουργικών τομέων του κλάδου και των συνεργατών της στα δίκτυα διανομής, προχωρεί σε βελτιώσεις υπηρεσιών και διαδικασιών. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας για μια διαρκή εξέλιξη του συστήματος, στη βάση της εμπειρίας που προστίθεται από την καθημερινή επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες πωλήσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του “bewell”.

Οι πρόσφατες βελτιώσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα υγείας της INTERAMERICAN, αφορούν στην παροχή δυνατότητας για εξέταση επειγόντων περιστατικών παιδιών από παιδίατρο στο πολυϊατρείο Medifirst βορείων προαστίων, το οποίο ανήκει στις υποδομές της εταιρείας. Ειδικότερα για τους συνεργάτες, οι βελτιώσεις αφορούν σε διαδικασίες underwriting, διαχείρισης και υποστήριξης πωλήσεων, με γνώμονα την αυτοματοποίηση και απλοποίηση.

Το σύστημα υγείας “bewell”, με βάση την εξατομικευμένη ασφαλιστική προσέγγιση, αποτελεί το πιο σύγχρονο βήμα στο επίπεδο οργάνωσης συστήματος από την INTERAMERICAN, διαδεχόμενο το Medisystem, που ιστορικά διέγραψε έναν εικοσαετή κύκλο πρότυπης λειτουργίας στην ασφαλιστική αγορά υγείας. Το “bewell” χαρακτηρίζεται μοναδικό, δεδομένου ότι παρέχει απόλυτη ευελιξίας επιλογών, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μέλους μιας οικογένειας ξεχωριστά αλλά στο ίδιο οικογενειακό συμβόλαιο, ενώ περιλαμβάνει νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, όπως και 100% κάλυψη συγκεκριμένων σοβαρών ασθενειών. Το σύστημα ασφάλισης διαφοροποιείται τιμολογιακά ανά περιφέρεια/γεωγραφική περιοχή και παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό ασφάλιστρο λόγω της ευελιξίας σύνθεσης καλύψεων (λογική παζλ), προβλέποντας και σημαντικές εκπτώσεις σε οικογένειες, που είναι αθροιστικές και παρέχονται στο σύνολο των καλύψεων.

Οι έξι τομείς καλύψεων του “bewell” αναδεικνύουν το εύρος του συστήματος, καθώς περιλαμβάνουν: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά, επιδόματα υγείας, νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα, νοσηλεία μόνο από ατύχημα και φάρμακα. Στο σύστημα, η Γραμμή Υγείας 1010 αποτελεί την «καρδιά», λειτουργώντας για την υποδοχή και διαχείριση επειγόντων περιστατικών, για μεταφορά ασθενούς, ενημέρωση επί των καλύψεων, πληροφορίες για το δίκτυο υγείας, προέγκριση νοσηλείας και ακόμη, για ιατρικές συμβουλές.