Σπάνια ένα πρόγραμμα εταιρικής βιωσιμότητας, ειδικά μάλιστα από τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, αποδεικνύεται τόσο φιλόδοξο, όσο αυτό της AstraZeneca. Και το σημαντικότερο είναι ότι η εταιρεία όχι μόνο ολοκληρώνει την εφαρμογή του, αλλά έχει να επιδείξει πρωτοποριακά αποτελέσματα.

Η πρωτοβουλία έχει δύο βασικά σκέλη με έντονο και μάλιστα μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα. Μέσω του εμβληματικού, πλέον, προγράμματος Αmbition Zero Carbon, ύψους 1 δισ. δολαρίων, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις παγκόσμιες δραστηριότητες της AstraZeneca θα έχουν περιοριστεί κατά 98% έως το 2026, ενώ η εταιρεία θα έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2030. Το δεύτερο σκέλος αφορά σε ένα εξίσου φιλόδοξο πρόγραμμα που σταδιακά ολοκληρώνεται, το «AZ Forest». Η AstraZeneca θα έχει προχωρήσει στη φύτευση και στη διατήρηση 50
εκατομμυρίων δέντρων σε όλο τον κόσμο μέχρι το τέλος του 2025.

Η AstraZeneca Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στις δράσεις αυτές, έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το βραβευμένο πρόγραμμά της «Προστατεύουμε το Περιβάλλον με Πράξεις 2019-2022». Πρόκειται για πρωτοβουλία που συνδέει νοηματικά τις 4 μαθηματικές πράξεις με 4 ετήσιες δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Στο πλαίσιό της, και με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρίας, αφαιρέθηκε η ρύπανση από πέντε ακτές της Ελλάδας, απομακρύνοντας 450 κιλά απορριμμάτων το 2019, προστέθηκε οξυγόνο φυτεύοντας 411 νεαρά δέντρα το 2020, ενώ το 2021 πολλαπλασιάστηκε η καθαρή ενέργεια, με τη φωταγώγηση 3 αστικών πάρκων στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, μέσω ηλιακών κολόνων νέας τεχνολογίας LED. Φέτος, «μοιράζεται» η περιβαλλοντική γνώση, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες δράσεις σε σχολεία ολόκληρης της χώρας.

«Στην AstraZeneca πιστεύουμε ότι η υγεία των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του πλανήτη μας», τονίζει η Γιώτα Κοτσεκίδου External Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου. «Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας, πέρα από την επίτευξη των ετήσιων και μακροπρόθεσμων στόχων μας, στην εξέλιξη της νοοτροπίας και των πρακτικών μας για να ανταποκριθούμε στους μεταβαλλόμενους χρόνους. Αυτό είναι μια ευθύνη και μια επιχειρηματική ευκαιρία ταυτόχρονα. Έχουμε τρεις τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, ο καθένας με τους δικούς του στόχους. Την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ηθική και διαφάνεια σε ό,τι αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας», επισημαίνει παράλληλα.

Γιώτα Κοτσεκίδου, External Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου

Η AstraZeneca είναι μία από τις πρώτες επτά εταιρείες παγκοσμίως για τις οποίες επαληθεύθηκαν οι καθαροί μηδενικοί στόχοι της από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) σύμφωνα με το Εταιρικό Καθαρό Μηδενικό Πρότυπο. Για να υποστηρίξει τους στόχους της για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, η AstraZeneca στοχεύει το 95% των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της να έχουν υιοθετήσει και εκείνοι “Science Based Targets” έως το τέλος του 2025.