Σήμερα η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την εστίασή της στην αιμορροφιλία και τις διαταραχές ανάπτυξης καθώς και στις σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες διαταραχές αίματος και τις ενδοκρινικές και νεφρικές διαταραχές, όπως οι αιμοσφαιρινοπάθειες, οι αιμολυτικές αναιμίες, οι ανισορροπίες οστών/ασβεστίου, η αχονδροπλασία και η πρωτοπαθής υπεροξαλουρία. Υποστηρίζοντας τη δέσμευση της Novo Nordisk στα άτομα που ζουν με σπάνιες παθήσεις, μετασχηματίζει το όνομα του Business Unit Biopharm, σε Business Unit Rare Disease, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της Novo Nordisk βασιζόμενη στην 40χρονη κληρονομιά της, στις σπάνιες παθήσεις.

«Στόχος μας είναι να βρούμε νέες θεραπευτικές λύσεις σε σπάνιες παθήσεις με περιορισμένες επιλογές θεραπείας», δήλωσε ο κ. Ludovic Helfgott, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής του Business Unit Rare Disease. «Για να το κάνουμε αυτό, επενδύσαμε τα τελευταία χρόνια στην επιτάχυνση της καινοτομίας και εξερευνούμε διαρκώς τεχνολογίες όπως η γονιδιακή θεραπεία, το RNAi και οι από του στόματος θεραπείες, που θα αποτελέσουν τις νέες θεραπευτικές επιλογές για τις σπάνιες παθήσεις. Αυξάνουμε επίσης την εστίασή μας στις συνεργασίες με εταιρείες όπως η 2seventy bio, καθώς και τις άμεσες επενδύσεις μας σε αυτές τις τεχνολογίες, που αποδεικνύεται από την πρόσφατη εξαγορά της Dicerna».

Το πρόσφατα μετονομασμένο Business Unit θα επιδιώξει να επιλύσει ανεκπλήρωτες ανάγκες σε σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες διαταραχές αίματος καθώς και ενδοκρινικές και νεφρικές διαταραχές, μέσω της επιστημονικής ανάπτυξης και της προώθησης της διασύνδεσης μεταξύ των διαγνωστικών επιλογών, της χρήσης σύγχρονων συσκευών και της ψηφιοποίησης δεδομένων, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα εξαιρετικής εξατομικευμένης ποιότητας φροντίδας και δεδομένα που θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα στην καλή υγεία, το δικαίωμα στην έγκαιρη διάγνωση και την προσαρμοσμένη φροντίδα στις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από το πόσο μοναδικοί είναι», δήλωσε ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, γενικός διευθυντής της Novo Nordisk Hellas. «Η αλλαγή του ονόματος και η διευρυμένη εστίαση αντικατοπτρίζει τη μοναδική μας τεχνογνωσία και δείχνει την προσήλωσή μας στο να παρέχουμε ολοκληρωμένες θεραπευτικές λύσεις από τη στιγμή της διάγνωσης έως τη διαχείριση της σπάνιας νόσου, καθώς και τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με την κοινότητα των σπάνιων παθήσεων».

Οι σπάνιες ασθένειες επηρεάζουν περίπου 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες είναι δια βίου παθήσεις, χωρίς θεραπεία, που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και έχουν κοινωνικό αντίκτυπο για τους ασθενείς, όπως οι αναπηρίες, η μειωμένη ποιότητα ζωής και το μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Η καθυστέρηση στη διάγνωση, η έλλειψη συντονισμού της περίθαλψης και οι ελάχιστες, αν όχι ανύπαρκτες θεραπευτικές επιλογές, είναι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με μια σπάνια πάθηση.