Τον Σεπτέμβριο συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του πρωτοποριακού για την Ελλάδα Συστήματος Υγείας bewell.

Το bewell σχεδιάστηκε από την INTERAMERICAN για να δοθούν μεγαλύτερες διαστάσεις στη φροντίδα της υγείας των πολιτών, υπογραμμίζοντας τον ηγετικό χαρακτήρα της εταιρείας στον τομέα από τη δεκαετία του 1990. Είναι ένα Σύστημα, που άλλαξε την προσέγγιση και έφερε τη διαχείριση της υγείας πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ασφαλιστικής κάλυψης, στην υποστήριξη της ποιότητας ζωής με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη.

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε συνεργασίες που έχει αναπτύξει η INTERAMERICAN, στο έμπρακτο ενδιαφέρον για την ευζωία στην καθημερινότητα και ακόμη, στην τακτική ενημερωτική επικοινωνία με τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό για ζητήματα σχετικά με την υγεία. Επίσης, βασίζεται στις ιδιόκτητες υποδομές του οργανισμού: από τη Γραμμή Υγείας 1010 και την Άμεση Ιατρική Βοήθεια μέχρι τα πολυϊατρεία Medifirst και τη γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic, αλλά και το εταιρικό Δίκτυο Υγείας.

Στρατηγικά, το bewell εκφράζει τον προσανατολισμό της INTERAMERICAN να προσφέρει μια ολιστική υποστήριξη για την υγεία πάνω στο τρίπτυχο: ασφαλιστική κάλυψη – υπηρεσίες – ψηφιακή υγεία. Ειδικότερα στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η πρωτότυπη για την Ελλάδα εφαρμογή medi ON για τον εξ αποστάσεως έλεγχο συμπτωμάτων ασθένειας, που δοκιμάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ενδιαφέροντος της εταιρείας να επενδύσει στο ψηφιακό μέλλον διαχείρισης της υγείας.

Με τη γλώσσα των αριθμών, από την έναρξη της διάθεσης προγραμμάτων το 2018 μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο, bewell σημαίνει:

  • 56.000 ασφαλισμένοι με μέσο όρο ηλικίας τα 29,5 έτη
  • 36.576 συμβόλαια
  • 18,75 εκατ. ευρώ εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
  • 14,1 εκατ. ευρώ καταβεβλημένες αποζημιώσεις
  • 14.066 μοναδικοί πελάτες που έλαβαν αποζημίωση.

Η αναγνώριση του bewell αποτυπώνεται στον ειδικό δείκτη ποιοτικού ελέγχου NPS (Net Promoters Score), που ανέρχεται στο 74 και αφορά κυρίως στη διάθεση σύστασης της εταιρείας σε τρίτους από τους πελάτες που είχαν την εμπειρία υπηρεσιών της εταιρείας. Το bewell επιβεβαιώνεται ως Σύστημα καλύτερης φροντίδας της υγείας στην πράξη και από τα στατιστικά στοιχεία της Γραμμής Υγείας 1010, που λειτουργεί ως πύλη εισόδου και διαχείρισης των περιστατικών. Κατά τη διάρκεια της τριετίας, από τη Γραμμή Υγείας εξυπηρετήθηκαν συνολικά 30.626 ασφαλισμένοι. Ειδικότερα, δόθηκαν σε πρώτο χρόνο εισόδου των περιστατικών ιατρικές συμβουλές σε 16.284 πελάτες, πληροφορίες χρήσης συμβολαίου σε 8.602, προέγκριση νοσηλείας σε 1.817, ενώ πραγματοποιήθηκαν 985 μεταφορές με ασθενοφόρο και 7 αερομεταφορές με χαρακτηριστικά επείγοντος περιστατικού. Σε check up οδηγήθηκαν 2.931 πελάτες του bewell.

Ευελιξία και εξατομίκευση στις καλύψεις

Το καινοτόμο Σύστημα Υγείας bewell προσθέτει αξία για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι τα τυπικά ασφαλιστικά προϊόντα υγείας δεν είναι, πλέον, επαρκή, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες: αύξηση του προσδόκιμου ζωής, νέες ασθένειες, υψηλό κόστος, τεχνολογία στην υγεία, ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα υγείας από ότι στο παρελθόν. Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων παρακολουθούν τις αναπτυσσόμενες δυναμικές (π.χ. γήρανση του πληθυσμού, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο ασφάλισης) και δεν αφήνουν κανένα ζήτημα ασφάλισης της υγείας αναπάντητο.

Ο μεγάλος αριθμός δυνητικών συνδυασμών και οι νέες καλύψεις, σε συνδυασμό με τις αθροιστικά παρεχόμενες εκπτώσεις σε οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τους συνδυασμούς καλύψεων, αλλά και με την απαλλαγή από συμμετοχή στις δαπάνες σε περίπτωση χρήσης των πολυϊατρείων και των ιατρών του δικτύου υγείας INTERAMERICAN, υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα κάθε συμβολαίου. Στη σύνθεση των προγραμμάτων, λαμβάνονται υπ΄όψιν οι ανάγκες και δυνατότητες του ασφαλιζομένου, κάνοντας εφικτή μια ασφάλιση υγείας για όλους και σε κάθε ηλικία.

Το Σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι:

  • Η εξατομικευμένη ασφάλιση προσιτού κόστους, με πολύ μεγάλο αριθμό συνδυαστικών επιλογών. Το συμβόλαιο διαμορφώνεται με τη συνεργασία εταιρείας και πελάτη και οι καλύψεις προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλιζομένου.
  • Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες από τις ιδιόκτητες υποδομές και πολλούς συνεργάτες, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζονται και με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.
  • Η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένου στην πρόληψη (διατροφή, σωματική άσκηση, υγιεινή και ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία).

Τα προγράμματα bewell περιλαμβάνουν έξι τομείς επιλογών: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, επιδόματα υγείας (νοσηλείας, χειρουργικής επέμβασης, σοβαρών ασθενειών), νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. Κέντρο αναφοράς των έξι τομέων εφαρμογής του Συστήματος Υγείας της INTERAMERICAN αποτελεί η Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, μέσω του bewell, η INTERAMERICAN διαθέτει και τέσσερα προγράμματα Ζωής και Εισοδήματος. Στόχος της εταιρείας, με το ενιαίο συμβόλαιο, είναι η προσφορά μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας στους πελάτες και παράλληλα, να είναι πιο αποτελεσματική, επαγγελματική και σύγχρονη η διαδικασία πώλησης για τους συνεργάτες της.