Την ευελιξία του πολυμορφικού συστήματος υγείας Bewell με εστίαση στο όφελος των πελατών, έρχεται να ενισχύσει με την τιμολογιακή πολιτική της η INTERAMERICAN. Η εταιρεία ανακοινώνει την εφαρμογή μείωσης ή μηδενικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων στη συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων Bewell από τον Αύγουστο και μετά, στην επέτειο ανανέωσης κάθε συμβολαίου.

Η κατά 2% μείωση ασφαλίστρων αφορά στο πρόγραμμα «Νοσηλεία από ασθένεια και ατύχημα», το οποίο περιλαμβάνει το βασικό δίκτυο συνεργαζομένων νοσηλευτηρίων. Ταυτόχρονα, η INTERAMERICAN διατηρεί τα ασφάλιστρα χωρίς αύξηση στο ίδιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το διευρυμένο δίκτυο νοσηλευτηρίων. Μηδενική είναι, επίσης, η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων σε σειρά προγραμμάτων του Bewell: «Γιατροί και διαγνωστικές εξετάσεις», «Επείγοντα περιστατικά», «Φάρμακα», «Επίδομα νοσηλείας», «Επίδομα χειρουργικής επέμβασης» και «Επίδομα σοβαρών ασθενειών».

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN παρέχει χωρίς χρέωση σε όλους τους ασφαλισμένους υγείας με πρόγραμμα Bewell τόσο την υπηρεσία εξ αποστάσεως ελέγχου συμπτωμάτων ασθένειας με την εφαρμογή Medi ON όσο και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας θεραπείας των ογκολογικών περιστατικών. Αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα, πλέον, της ενσωμάτωσης-προσθήκης καλύψεων Ζωής – Εισοδήματος σε προγράμματα Bewell, μέσα από τέσσερεις προτάσεις της εταιρείας.