Το Τμήμα Γενικών Υπερήχων του ΥΓΕΙΑ, εγκατάστησε πρόσφατα το αυτοματοποιημένο σύστημα υπερήχων μαστού ABUS (Automated Breast Ultrasound System) που τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά στον τομέα του προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού (screening).

Η μαστογραφία αποτελεί τη βασική μέθοδο προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, ωστόσο η ευαισθησία της ελαττώνεται σημαντικά σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς οι οποίες αποτελούν περίπου το 46% του συνόλου για τις ηλικίες 40 -50 ετών. Το ABUS έρχεται να συμβάλλει σε αυτό, και χρησιμοποιούμενο μαζί με τη μαστογραφία αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια ειδικά σε ασυμπτωματικές γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που η τεχνολογία μας προσφέρει με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, σαν αυτή των κλασικών υπερήχων, ξεπερνά όμως περιορισμούς τους όπως η εξάρτηση τους από το χειριστή, η αναπαραγωγιμότητα τους καθώς και η αυξημένη κατανάλωση χρόνου που απαιτείται.

Είναι ένα σύστημα σάρωσης του μαστού με αποτέλεσμα την παραγωγή πολύ μεγάλου αριθμού εικόνων που επεξεργάζονται σε τρία επίπεδα και ανασυντίθενται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρειάζονται 20 περίπου λεπτά για να γίνει η σάρωση των δυο μαστών. Δεν υπάρχουν σαφείς αντενδείξεις για τη χρήση του, και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε χειρουργημένους μαστούς, όσο και μαστούς με ενθέματα.

Ο κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ακτινολόγος, Διευθυντής του Τμήματος Γενικών Υπερήχων και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ, τονίζει: «Το αυτοματοποιημένο σύστημα υπέρηχων μαστού ABUS, είναι ένα αποτελεσματικό διαγνωστικό εργαλείο, όπου σε συνδυασμό με τη μαστογραφία, τη βασική μέθοδο προληπτικού ελέγχου για το καρκίνο του μαστού, αυξάνει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια σε γυναίκες με πυκνούς μαστού».