Η Roche Diagnostics ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας παγκόσμιας εταιρικής συνεργασίας* με τη Sysmex, με την οποία ορίζεται το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών για διανομή, πώληση και παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αναλυτών και αντιδραστηρίων, στον τομέα της αιματολογίας. Παράλληλα, οι δυο εταιρείες συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες πλατφόρμες πληροφορικής που διαθέτουν για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η συμφωνία παγκόσμιας εταιρικής συνεργασίας θα ισχύει έως το τέλος του 2030.

Βάσει του νέου αυτού πλαισίου συνεργασίας, ανανεώνεται και η δέσμευση των δύο εταιρειών στην τρέχουσα πολυετή συμφωνία τους, που προβλέπει ότι η Roche Diagnostics έχει τη δυνατότητα διανομής, πώλησης και παροχής υποστήριξης για ένα ευρύ φάσμα λύσεων της Sysmex στον τομέα της αιματολογίας σε επιλεγμένες χώρες, μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία έως το 2026. Λόγω της αποκλειστικότητας της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών στον κλάδo της in vitro διάγνωσης, η διάρκειά της ορίζεται με ανταγωνιστικούς νομικούς όρους. Και οι δύο εταιρείες έχουν σαφή πρόθεση να συνεχίσουν να ενισχύουν τη σχέση και τη συνεργασία τους και στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση από τις αιματολογικές διαταραχές είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι, στην Ευρώπη, 80 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από αιματολογικές διαταραχές και ο οικονομικός αντίκτυπός τους ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η βελτιωμένη διαχείριση αποτελεί βασικό παράγοντα στην αντιμετώπιση της αυξημένης οικονομικής επιβάρυνσης του τομέα της υγείας και της κοινωνίας.

«Η επιτυχημένη και παγκοσμίως εδραιωμένη συνεργασία μας με τη Sysmex, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας λύσεις, αναβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητα του αιματολογικού ελέγχου στα κεντρικά εργαστήρια των νοσοκομείων καθώς και στα ιδιωτικά εργαστήρια, προς όφελος των ασθενών που ζουν με αιματολογικές διαταραχές. Υπηρετώντας πάντα τον πρωταρχικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας, συνεχίζουμε τις επικεντρωμένες ενέργειές μας ώστε να συμβάλλουμε εμπράκτως στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των αιματολογικών νοσημάτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ασθενών», δήλωσε ο Dr. Ulrich Schwörer, Γενικός Διευθυντής της Roche Diagnostics Hellas.

Πληροφορίες για τη συνεργασία της Roche με τη Sysmex
Το 1999, η Sysmex και η Roche σύναψαν συμφωνία για διανομή, πώληση και παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας η Roche διένειμε τα προϊόντα αιματολογικού ελέγχου της Sysmex και παρείχε υπηρεσίες σε υπερπόντιες αγορές. Αυτή η αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει εξελιχθεί από τότε, καθώς οι απαιτήσεις για αιματολογικό έλεγχο έχουν πλέον αυξηθεί, έχοντας στο επίκεντρο την αυτοματοποίηση των μη αυτόματων διαδικασιών και τον εξορθολογισμό της ροής εργασιών, επεκτείνοντας τη χρησιμότητα των αιματολογικών παραμέτρων για την υποστήριξη της διάγνωσης, της παρακολούθησης και της θεραπείας για κάθε ασθένεια, πέρα από την έλεγχο ρουτίνας. Το 2018, η Roche και η Sysmex σύναψαν μια μη αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για το εργαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που επιθυμούν να προμηθευτούν προϊόντα κλινικής χημείας, ανοσοχημείας και αιματολογικού ελέγχου από έναν προμηθευτή, μπορούν να απευθυνθούν τόσο στη Roche όσο και στη Sysmex.

Με τη συμφωνία παγκόσμιας εταιρικής συνεργασίας, η Roche και η Sysmex έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στον αιματολογικό έλεγχο σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, εξασφαλίζοντας τα οφέλη της συνεργασίας με έναν μόνο προμηθευτή. Η βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αρμοδιότητες του εργαστηρίου. Ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες δύο κορυφαίων εταιρειών στον κλάδo της in vitro διάγνωσης, και διατηρώντας παράλληλα έναν προμηθευτή υπηρεσιών, τα εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τον εξοπλισμό διενέργειας εξετάσεων και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η συνεργασία με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών απλοποιεί τη ροή εργασιών του εργαστηρίου, τη διαχείριση αποθέματος και την τεχνική υποστήριξη, ενώ εξασφαλίζει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, κορυφαία στην αγορά συστήματα και λύσεις. Ένας ακόμη στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την εξασφάλιση και την προώθηση της συνδεσιμότητας μέσω της τυποποίησης μέτρων για τη διαδικτυακή ασφάλεια.