Στο μεταβαλλόμενο λειτουργικό μοντέλο της φαρμακευτικής βιομηχανίας την μετά COVID-19 εποχή αναφέρθηκε ο κ. Σοφοκλής Ρουμπής, Business Operations & Integration Head GR/CY/MT της Takeda Hellas, στην ομιλία του στο 4ο Pharma Transformation Covid-19 Deep dive.

Ο κ. Ρουμπής υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο μετασχηματισμός που η πανδημία προκάλεσε στο επιχειρείν – και της φαρμακευτικής βιομηχανίας – πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική ευκαιρία για να προχωρήσουμε γρήγορα στην ψηφιακή ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης υπέρ του ασθενούς – σε έναν ψηφιακό «εκδημοκρατισμό» στην υγεία, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναγνωρίζοντας ότι σε μια εταιρεία όπως η Takeda, η οποία επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, με έμφαση στις σπάνιες νόσους, όπου ο κάθε ασθενής πραγματικά μετράει, ο κίνδυνος ανατροπής της ομαλότητας λόγω της πανδημίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερος, ο κ. Ρουμπής ανέπτυξε πώς η εταιρεία έδρασε άμεσα για τον μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου. Δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών, μέσω της ενδυνάμωσης των ανθρώπων της εταιρείας που βίωναν και οι ίδιοι την ανατροπή της πανδημίας, αλλά και της εξέλιξης των μεθόδων συνεργασίας, η εταιρεία κινήθηκε στους άξονες Άνθρωποι, Συνεργάτες, Ασθενείς (People, Providers, Patients), για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια και συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών στο σύστημα υγείας και τους ασθενείς.

Έτσι, ξεκινώντας από τους ανθρώπους της, για τους οποίους ανέπτυξε δράσεις σε 3 πυλώνες, Μένουμε Ασφαλείς (στο σπίτι και την εργασία), Αισθανόμαστε Ασφαλείς (με υποστήριξη σε ζητήματα ψυχικής υγείας και ευεξίας αλλά και εργασιακή ασφάλεια), και Παραμένουμε Διασυνδεδεμένοι, εφάρμοσε ειδικό πλάνο διαχείρισης κρίσεων και διασφάλισε μια αρραγή επιχειρησιακή συνέχεια. Επιπλέον, με την ταυτόχρονη, άμεση σχεδόν, μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον σύναψης συμβάσεων και διαχείρισης εγκρίσεων και υπογραφών αλλά και τη βελτιστοποίηση των συνεργασιών της σε επίπεδο διαχείρισης αποθεμάτων, ειδικά σε νόσους με ιδιαίτερα δύσκολες διαδικασίες παραγωγής προϊόντος, εξασφάλισε τη συνεχιζόμενη τροφοδοσία του συστήματος υγείας και των ασθενών με τις θεραπείες που έχουν ανάγκη. Τέλος, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, εξέλιξε την ιατρική ενημέρωση και εκπαίδευση, εισάγοντας μεθόδους αποτελεσματικής, εξ αποστάσεως, ψηφιακής επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας.

Όλα αυτά, η εταιρεία έθεσε στην υπηρεσία των ασθενών της, υπέρ των οποίων, ο κ. Ρουμπής υπογράμμισε, διευρύνθηκαν και εμπλουτίστηκαν τα Προγράμματα Υποστήριξης, τα προγράμματα δηλαδή κατ᾽ οίκον υποστήριξης με τη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν τα νέα (ψηφιακά) κανάλια επικοινωνίας προκειμένου να καταστεί εφικτή αλλά και να ενδυναμωθεί η συνεχιζόμενη ευαισθητοποίηση για νόσους, για τις οποίες η επικοινωνία είναι δύσκολη ή στιγματισμένη, όπως π.χ. οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου.

Κλείνοντας, ο κ. Ρουμπής, αναφέρθηκε στη μοναδική ευκαιρία ο ψηφιακός μετασχηματισμός με τον οποίο η πανδημία μας «υποχρέωσε» να ζούμε να αποκτήσει έναν μόνιμο χαρακτήρα, να «αγκαλιαστεί»  από όλους, στελέχη των εταιρειών, το σύστημα υγείας και τους ασθενείς, προκειμένου να συνεισφέρει στην παροχή εμπεριστατωμένης φροντίδας στους ασθενείς, βελτιώνοντας όχι μόνο τα κλινικά αποτελέσματα αλλά και την ίδια την εμπειρία τους με το σύστημα υγείας.