Η Roche Hellas ήταν χρυσός χορηγός του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum IV) στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συμμετέχει σε ένα γόνιμο διάλογο και να συνεισφέρει, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, στη διαμόρφωση μιας ορθολογικής, αποτελεσματικής πολιτικής στο χώρο της υγείας.

Το φετινό Φόρουμ με θέμα «The Challenge of Inclusive Growth», φιλοξένησε καταξιωμένες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου που κατέγραψαν τις παγκόσμιες τάσεις, αξιολόγησαν τις επιπτώσεις τους και σκιαγράφησαν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο στόχων και δράσεων που μετατρέπει τη γνώση σε καινοτόμες και εξωστρεφείς δραστηριότητες και συμβάλει στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Η Roche Hellas συμμεριζόμενη το όραμα και τους στόχους του, επέλεξε τη δυναμική της παρουσία στο Φόρουμ προκειμένου να προαχθεί ο γόνιμος διάλογος για την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων πολιτικών στο χώρο της υγείας με μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ασθενείς, τον κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Στις εργασίες του Delphi Economic Forum συμμετείχε εκ μέρους της εταιρείας, η κ. Sarbani Chakraborty, Senior Health Systems Strategy Leader του Ομίλου Roche.

Η κ. Chakraborty, συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Εθνικές πολιτικές υγείας για την ανάπτυξη» με συντονιστή τον κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, Σύμβουλο Πολιτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ανέφερε ότι οι υγειονομικές προκλήσεις απαιτούν τη συνεργασία κράτους και φαρμακευτικών εταιρειών, η συνδρομή, δε, των τελευταίων μέσω της έρευνας και ανάπτυξης δύναται να προσφέρει τις αναγκαίες καινοτόμες λύσεις. Συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι η εστίαση στην πρόληψη, η οποία προηγείται της περίθαλψης, θα πρέπει να αποτελεί μείζονα προτεραιότητα των κρατών, ενώ μεταξύ άλλων ανέδειξε το ζήτημα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην αποκλείονται ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για υπηρεσίες υγείας».

Στην ομιλία της δεν παρέλειψε να αναδείξει τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την επίλυση της εξίσωσης διασφάλισης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και βιωσιμότητας του συστήματος υγείας και συγκεκριμένα την ανάγκη για ολοκληρωμένα και όχι κατακερματισμένα συστήματα υγείας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η κ. Chakraborty τόνισε ότι «υπάρχει θέληση από τις εταιρείες να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις, βοηθώντας το δημόσιο σύστημα. Αλλά για να πείσουμε τα υπουργεία οικονομικών να επενδύσουν χρήματα στην υγεία, πρέπει να την καταστήσουμε πιο διαφανή».

Με αφορμή την ενεργό συμμετοχή της εταιρείας στο φετινό Φόρουμ, η κ. Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, αναφέρθηκε στη σημασία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. «Ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία επιχειρεί να ξαναχτίσει την οικονομία της, η διάθεση πόρων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική επένδυση, σε μια διατηρήσιμη και συνεκτική ανάπτυξη. Στη Roche Hellas προσπαθούμε να συμβάλουμε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου οργανισμού. Στόχος μας είναι να προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις και να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ταυτόχρονα, στόχος μας παραμένει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας στην Ελλάδα, ώστε οι ασθενείς να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες μας», δήλωσε συγκεκριμένα η κα. Καπόρη.

Υπογράμμισε, επίσης, τη δέσμευση της Roche Hellas να συνεχίσει να συμμετέχει εποικοδομητικά στο διάλογο, συνεισφέροντας την εμπειρία και τις προτάσεις της. «Έχοντας πάντα ως κορυφαία προτεραιότητα τη φροντίδα του ασθενή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, με στόχο ένα σύγχρονο, βιώσιμο σύστημα υγείας στην Ελλάδα» η κα. Καπόρη σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της βιοτεχνολογίας και παγκόσμιος ηγέτης στη θεραπεία του καρκίνου. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, απασχολώντας σήμερα περίπου 150 άτομα. Τα τελευταία χρόνια (2015-2018), παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχει επενδύσει περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ σε 32 κλινικές μελέτες και έχει δώσει σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν και πρώιμη πρόσβαση σε νέες, καινοτόμες θεραπείες. Η Roche Hellas συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία, έχοντας καταβάλει συνολικά 52 εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές την περίοδο 2015-2017, ενώ για το χρονικό διάστημα 2015-2018 επένδυσε συνολικά 400.000 ευρώ σε προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με συλλόγους ασθενών από 11 θεραπευτικές κατηγορίες.