Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας της υγείας των παιδιών, η INTERAMERICAN προχώρησε σε επιπλέον βελτιώσεις στα προγράμματα υγείας «bewell». Συγκεκριμένα, για τη νοσηλεία παιδιών κάτω των 15 ετών, σε προγράμματα ασφάλισης υγείας «bewell» που περιλαμβάνουν κάλυψη «Νοσηλείας από Ασθένεια και Ατύχημα», οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα μειωμένης ή και μηδενικής συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας σε δύο συνεργαζόμενες κλινικές.

Προϋπόθεση για τη μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων αποτελεί η αξιοποίηση της κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ. Αν συντρέχει η προϋπόθεση, η μείωση συμμετοχής ή η μείωση του απαλλασσόμενου ποσού (δηλαδή του ποσού που βαρύνει τον ασφαλισμένο για τη νοσηλεία), είναι σημαντική, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μηδενίζεται. Η βελτιωμένη πρόταση κάλυψης νοσηλείας παιδιού σε προγράμματα «bewell» αφορά νοσηλεία στις κλινικές Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και Ευρωκλινική Παίδων, του Ομίλου Ευρωκλινικής, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της INTERAMERICAN με τους δύο ομίλους.

Συγκεκριμένα, για νοσηλεία στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών το ποσόν της συμμετοχής ή απαλλαγής μειώνεται κατά 1.000 ευρώ για νοσηλείες κόστους από 3.000 ευρώ και πάνω, ενώ μειώνεται κατά 500 ευρώ για νοσηλείες κόστους μέχρι 3.000 ευρώ – πάντα μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ. Για νοσηλεία στην Ευρωκλινική Παίδων, του Ομίλου Ευρωκλινικής, η μείωση στη συμμετοχή του ασφαλισμένου αντιστοιχεί σε ποσόν μέχρι το 20% του συνολικού κόστους νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ.