Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» για το έτος 2019-20 περιλαμβάνει:

  1. 1. Ψυχαναλυτική Κλινική: Σεμινάριο του Νίκου Σιδέρη για την ψυχοπαθολογία. Τετάρτη 20:30-22:00. Διάρκεια: 16/10/19 – 11/3/20

Για όσες/ους δεν παρακολούθησαν την περυσινή Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση, θα γίνει συνάντηση ανακεφαλαίωσης το Σάββατο 21/9, 10:00-14:00

  1. Ψυχαναλυτικό Σεμινάριο «Σχετικά με τις σημασίες στα όμορα και στα διφορούμενα μέρη του ψυχαναλυτικού λόγου»: Έμπειροι και έγκυροι ομιλητές αναπτύσσουν θέματα που αποσαφηνίζουν διφορούμενες έννοιες και καταστάσεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής. Κάθε εισήγηση συνοδεύεται από εποπτεία κλινικού περιστατικού. Συντονίζει η ψυχοθεραπεύτρια Τέση Λαζαράτου. Πέμπτη20:15 – 22:30. Διάρκεια: 10/10/19 – 14/5/20
  2. «Γονέας: Η τέχνη της αποτελεσματικότητας»: Σειρά 6 αυτοτελών σεμιναρίων της εκπαιδευτικού και συγγραφέα Μαριάννας Κουμαριανού που παρέχουν χρήσιμες γνώσεις και οδηγίες σε γονείς για θέματα που τους απασχολούν. Διάρκεια: 27/9/19 – 6/3/19
  3. «Η σωματική εκφραστική κίνηση στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία μέσω της Κίνησης – Χορού / Χοροθεραπεία»: Σεμινάριο του Ψυχαναλυτή και Ψυχοθεραπευτή μέσω της κίνησης – χορού Δημήτρη Ζάχου σχετικά με τις θεωρητικές βάσεις και τις τεχνικές της ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης.
    Εισαγωγική συνάντηση: Σάββατο 28/9/19, 16:00 – 20:00

Σεμινάριο εμβάθυνσης: Σάββατο 16:00 – 20:00. Διάρκεια: 7/12/19 – 7/3/20

  1. «MovingFamily: Σεμινάριο αναλυτικής οικογενειακής θεραπείας με τη χρήση τεχνικών Χοροθεραπείας / Ψυχοθεραπείας μέσω κίνησης (DanceMovementPsychotherapy)»:Σεμινάριο του Ψυχαναλυτή και Ψυχοθεραπευτή μέσω της κίνησης – χορού Δημήτρη Ζάχου σχετικά με τον συνδυασμό αναλυτικής οικογενειακής θεραπείας και ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης – χορού.Σάββατο 9/11/19, 17:00-20:00

Το Ινστιτούτο Γαληνός βρίσκεται στο Χολαργό.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ