Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η δημιουργία του Κέντρου Αριστείας του Ε.Ι.Ε. για την θεραγνωστική του καρκίνου με την υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση  του κτιρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου, στις 13.00, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ Κωνσταντίνου 48 www.eie.gr) μεταξύ του Ε.Ι.Ε, του αναδόχου που προέκυψε μετά από διαγωνισμό και της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), παρουσία της υφυπουργού Ανάπτυξης Ζωής Ράπτη και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιου Κυριαζή.

Κέντρο Αριστείας για τον καρκίνο, μοναδικό στη Ν.Α. Ευρώπη

Το Κέντρο Αριστείας για τη θεραγνωστική του καρκίνου, αλλά και για άλλες ασθένειες, που δημιουργείται στο Ε.Ι.Ε, είναι μοναδικό στη χώρα και στη Ν.Α Ευρώπη, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαθέσιμες τεχνολογίες. Το κόστος αυτής της πρωτοβουλίας υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής και  Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ι.Ε καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης «το πραγματικό στοίχημα είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών να γίνει ένας καταλύτης για την ενδυνάμωση και επέκταση των διασυνδέσεων σε όλο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας ώστε να απαντήσουμε σε κοινωνικές προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση του καρκίνου,  αναπτύσσοντας καταρχάς την πρωτοπόρο βασική έρευνα και στη συνέχεια επιτυγχάνοντας την μετάφραση της σε καινοτόμες βιοϊατρικές λύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη».  Με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία και προσαρμογή των χώρων και υποδομών του Ιδρύματος, με κόστος που θα ανέρχεται στα 5,5 εκ. ευρώ,  ώστε να φιλοξενήσουν τα νέα όργανα, η αγορά των οποίων είναι ήδη σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2025 το Κέντρο Αριστείας να είναι πλήρως λειτουργικό και να μπορεί να παράγει ήδη ερευνητικά αποτελέσματα».

Θεραγνωστική: Η νέα δράση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που συνδυάζει τις θεραπείες με τη διαγνωστική

Στις ειδικά διαμορφωμένες  εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξοπλισμός που θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2025. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής και το υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό της χώρας θα εξελίξουν το Κέντρο Θεραγνωστικής του ΕΙΕ σε κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το Κέντρο Αριστείας για την Θεραγνωστική του καρκίνου θα αποτελέσει την βάση για την περαιτέρω λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Κέντρου για τον Καρκίνο  στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που θα ενισχύσει τη συνεργασία των ερευνητών, με τους κλινικούς ιατρούς των νοσοκομείων και τους ασθενείς γεγονός που καταλύεται και από την νευραλγική θέση του Ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας σε πολύ μικρή απόσταση από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.