Ο σημαντικός ρόλος των Μονάδων εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείου θωράκισης των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των νοσοκομείων, αλλά και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν στη χρηστή διοίκηση και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αναδείχθηκε στο πλαίσιο πρόσφατης ημερίδας που διοργάνωσε το υπουργείο Υγείας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

«Ο νόμος 4795/2021 για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί ένα πραγματικά εμβληματικό έργο για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Με αυτό καθιερώνεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο σε όλο τον δημόσιο τομέα, που προβλέπει τη σύσταση σύγχρονων και αποτελεσματικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ εισάγει πολλές καινοτομίες, όπως είναι η Πιστοποίηση της Ελεγκτικής Επάρκειας των Εσωτερικών Ελεγκτών, η επαγγελματική αναβάθμιση και η νομική προστασία του Εσωτερικού Ελεγκτή» υπογράμμισε η κυρία Αλεξάνδρα Ρογκάκου, αναπληρώτρια Διοικητής της ΕΑΔ, αναφερόμενη στην πολυεπίπεδη συνεργασία της ΕΑΔ με το υπουργείο Υγείας τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Η κυρία Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε την σημαντικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου αναφέροντας πως «ο Εσωτερικός Έλεγχος, ανεξάρτητα και αντικειμενικά ελέγχει τα στάδια των διαδικασιών αλλά και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε σταδίου για τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων, παραβλέψεων, ελλειμμάτων και ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Είναι η πρώτη φορά που όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών των φορέων υγείας».

«Στόχος μας είναι οι Διοικήσεις των ΥΠΕ να γνωρίζουν το σύνολο των προβλημάτων των δομών υγείας που εποπτεύουν και με την στήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου να αντιμετωπίσουν μέσω των τυποποιημένων διαδικασιών φαινόμενα τόσο διαφθοράς, όσο και δυσλειτουργίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των συστάσεων των Εκθέσεων των Μονάδων μπορούν να υποστηρίξουν σε κεντρικό επίπεδο, το έργο του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών για την λήψη οριζόντιων μέτρων που άπτονται των θεμάτων της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Η οριστικοποίηση των Οργανισμών των ΥΠΕ θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο προς τη βελτιστοποίηση της εποπτείας των φαινομένων κακοδιαχείρισης» σημείωσε ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Εισηγήσεις έγιναν από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, κυρία Μαρία Κωνσταντινίδου και στελέχη της ΕΑΔ, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γ. Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών κ. Γεώργιο Γεωργίου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 2 η Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Αθανάσιο Αργυριάδη.

Παρεμβάσεις στην ημερίδα έκαναν οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, ο κ. Ιωάννης Καρβέλης, Διοικητής της 6η ΥΠΕ, ο κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Διοικητής της 7η ΥΠΕ και ο κ. Χρήστος Ροϊλός, Διοικητής της 2 ης ΥΠΕ, καθώς και όλοι οι Διευθυντές των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των επτά Υγειονομικών Περιφερειών. Διαδικτυακά τοποθετήθηκαν οι Διοικητές κ.κ. Μπογιατζίδης Π. και Τσαλικάκης Δ., της 3ης και 4ης ΥΠΕ αντίστοιχα.