Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) στις 14-15 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιεί επιστημονική διημερίδα, με τίτλο «Βελτιώνοντας τις Διαδικασίες και την Ποιότητα των Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα», η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη.

Για τη βελτίωση του χώρου των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, είναι δεδομένο ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις υποστήριξης στο σύστημα υγείας, αλλά και βελτίωση και/ή αναδιοργάνωση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της πολύπλοκης και πολύπλευρης αυτής προσπάθειας. Οι μεταμοσχεύσεις είναι πολύτιμα «δώρα ζωής», που σώζουν ή βελτιώνουν κομβικά τις ζωές των ασθενών, έχουν ανάγκη όμως, εκτός από την κοινωνική αποδοχή, την ενσωμάτωση στο εθνικό σύστημα υγείας, με σαφείς προϋποθέσεις και αναβαθμισμένες διαδικασίες.

Ο ΕΟΜ, μέσω συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ, διαμορφώνει ένα σύνολο βελτιστοποιημένων διαδικασιών στη δωρεά και στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ιστών και κυττάρων, ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των μεταμοσχευτικών μονάδων και το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας, που θα εφαρμοστεί σε όλες τις μεταμοσχευτικές δομές και θα οδηγήσει στην πιστοποίησή τους.

Το πρόγραμμα της διημερίδας έχει ως στόχο τη βραχεία παρουσίαση και τον σχολιασμό των βασικών διαδικασιών και αρχών ποιότητας των μεταμοσχεύσεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Όλοι οι πρόεδροι, εισηγητές και σχολιαστές διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και έχουν κληθεί να παρουσιάσουν ή σχολιάσουν τα θέματα με αναλυτική αλλά και κριτική προσέγγιση, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της κατεύθυνσης και των επιμέρους ρυθμίσεων των προωθούμενων βελτιώσεων και αλλαγών.

Στο πλαίσιο της Διημερίδας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, όπου θα βραβευθούν πρόσωπα, που έχουν συμβάλει επιστημονικά ή θεσμικά στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων ή οργάνων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και Διεθνώς.

Συγκεκριμένα:

❖ Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
Πρόεδρος του Σωματείου «Σύλλογος Όραμα Ελπίδας»

❖ Αντώνιος Παπαδημητρίου
Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

❖ Καθ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης,
Δ/ντης της Αιματολογικής Κλινικής & Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν. Πατρών & Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή»

❖ Καθ. Ιωάννης Μπολέτης,
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

❖ Καθ. Ανδρέας Τζάκης,
Ακαδημαϊκός Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων