Όταν ο ασφαλισμένος εισαχθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για επέμβαση η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας και την αμοιβή του χειρουργού.

Σε γενικές γραμμές τα Ανώτατα Όρια Αμοιβής (δηλαδή το ποσό που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία) Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά κατηγορία χειρουργικής επέμβασης ορίζονται με βάση τη βαρύτητα της επέμβασης και καθορίζονται στον Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων που περιλαμβάνεται εντός των συμβολαίων υγείας που διατίθενται.

Τι πληρώνει όμως η εταιρία για μια νοσηλεία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση;

Σύμφωνα με τα περισσότερα συμβόλαια υγείας , η εταιρία καλύπτει βασικά την αμοιβή του θεράποντα γιατρού, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια. Αν πραγματοποιηθεί παρακολούθηση και από άλλους γιατρούς , θα καλυφθούν και οι αμοιβές των εν λόγω γιατρών με την προυπόθεση ότι έχουν διαφορετικές ειδικότητες και ότι η ιατρική παρακολούθηση από αυτούς είναι απαραίτητη με βάση αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια. Περισσότερες από μία επισκέψεις ιατρών δεν καλύπτονται εφόσον πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εκτός αν συστήνονται εγγράφως και τεκμηριωμένα από τον θεράποντα γιατρό.

Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες δωματίου και τροφής ανάλογα με τη θέση νοσηλείας καθώς και η αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας εφόσον είναι ιατρικά επιβεβλημένη.

Στα Συμβεβλημένα με τις εταιρείες θεραπευτήρια, έχουμε επισημάνει , ότι ο ασφαλισμένος έχει προνόμια και εκπτώσεις ενώ ωφελείται από τις απευθείας συνεργασίες των δύο μερών καθώς οι αμοιβές των θεραπόντων γιατρών καταβάλλονται απευθείας χωρίς συμμετοχή του ιδίου.

Διαφορετικά αν το νοσοκομείο δεν είναι συμβεβλημένο η αποζημίωση θα καταβληθεί απολογιστικά δηλαδή μετά την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών των εξόδων νοσηλείας.

Δείτε επίσης

Επίδομα τοκετού: Πώς θα γίνει υψηλότερο βάσει συμβολαίου

Έξτρα έξοδα για γιατρούς και νοσηλεία: Πέντε τρόποι να τα αποφύγετε

Τι προνόμια δικαιούστε από τη χρήση του EOΠΥΥ;