Ποια έξοδα λοιπόν μας καλύπτει η ασφαλιστική εταιρία και ως ποιο όριο;

Το ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται είτε απευθείας στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο ασφαλισμένος είτε ως αποζημίωση στον ίδιο αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί το όποιο εκπιπτόμενο ποσό ή τα ποσοστά συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Τα «Έξοδα νοσηλείας» είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την νοσηλεία για το ίδιο περιστατικό υγείας του ασφαλισμένου και περιλαμβάνουν:

•Έξοδα Δωματίου και Τροφής ανάλογα με την κατηγορία της θέσης που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένων εξόδων για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μονάδα αυξημένης φροντίδας. Το κόστος της αλλαγής θέσης κατηγορίας δωματίου επιβαρύνει τον ασφαλισμένο.

•Αμοιβές Ιατρών, Χειρουργών και Αναισθησιολόγων έως το ανώτατο οριζόμενο ποσό ανάλογα την φύση της νοσηλείας και την βαρύτητα του περιστατικού είτε απευθείας στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία είτε με βάση τον πίνακα αμοιβών που ισχύει σε κάθε συμβόλαιο για τα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία με την εταιρεία.

•Διαγνωστικές εξετάσεις κατά την διάρκεια της νοσηλείας όπως ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογράφημα κτλ.

•Έξοδα πριν την νοσηλεία όπως τις ιατρικώς αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων, υγειονομικό υλικό για νοσηλευτικές και επεμβατικές πράξεις κτλ, συνήθως 30 ημέρες πριν την εισαγωγή.

•Έξοδα μετά την νοσηλεία όπως τις ιατρικώς αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων, φυσικοθεραπείες, επίσκεψη ιατρού, μετεγχειρητική φροντίδα, υγειονομικό υλικό κτλ. συνήθως 60 ημέρες μετά την έξοδο.

•Φάρμακα κατά την διάρκεια της νοσηλείας, γύψους, νάρθηκες, μεταγγίσεις αίματος κτλ.

•Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας (συνήθως για 30 ημέρες) συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παραμονής γονέα ή ενηλίκου συνοδού σε νοσηλείες ανηλίκων έως 17 ετών. Επιπλέον έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα κατ’ οίκον μετά από επέμβαση ανάλογα την εταιρεία.

•Έξοδα χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, ραδιοθεραπείας συμπεριλαμβανομένων και των ημερήσιων νοσηλειών.

•Έξοδα μεταμοσχεύσεων και τεχνητών/προσθετικών μελών όπως μοσχεύματος αρτηριών, κερατοειδούς χιτώνα, βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότη, μοσχεύματος ολικής αρθροπλαστικής, τεχνητό πόδι/χέρι/μάτι κτλ ανάλογα την εταιρεία.

•Έξοδα ασθενοφόρου ή/και επείγουσας αερομεταφοράς.