Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, αν κάνετε ως πρώτο βήμα χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα σας, προβλέπονται μεγαλύτερα προνόμια όπως, κατάργηση της συμμετοχής του ασφαλιζομένου και μείωση, ή ακόμα και καθόλου επιβάρυνση του ασφαλισμένου με το ποσό απαλλαγής της εταιρίας (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Έτσι ουσιαστικά ο ασφαλισμένος εκταμιεύει από μηδενικό ως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδα νοσηλείας. Μάλιστα ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες καταβάλλουν και bonus καλής χρήσης σε περίπτωση χρήσης του ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να μηδενίζεται ουσιαστικά η χρήση του ποσού απαλλαγής. Τι είναι η απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι το συμφωνηθέν ποσό που καταβάλλει από την τσέπη του ο ασφαλισμένος για τα έξοδα νοσηλείας. Το ποσό αφαιρείται από τα χρήματα που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία. Το πιο σημαντικό όφελος που προκύπτει από τη λεγόμενη απαλλαγή είναι η μείωση του ετήσιου ασφάλιστρου.

Οι ασφαλιστές συμβουλεύουν το ύψος της απαλλαγής να κινηθεί στο πεδίο των 1.500 ευρώ. Ο ασφαλισμένος που πληρώνει από την τσέπη του τα πρώτα 1.500 ευρώ του προγράμματος υγείας θα ωφεληθεί από το χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, καθώς και τις χαμηλότερες ετήσιες αναπροσαρμογές του ασφαλίστρου.

Στην περίπτωση που η νοσηλεία γίνεται σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του ασφαλισμένου στη διαδικασία αποζημίωσης (εκτός του ποσού συμμετοχής). Στην περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το κόστος νοσηλείας και κατόπιν γίνεται απολογιστική εξόφληση του ασφαλισμένου.