Τα ατομικά συμβόλαια υγείας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά με οποιοδήποτε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή με οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα (ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο).

Οι ασφαλιστές συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να προτιμούν να νοσηλεύονται σε Συμβεβλημένο με την εταιρία Νοσηλευτικό Ίδρυμα και να κάνουν χρήση της κάλυψης του ΕΟΠΥΥ καθώς με αυτόν τον τρόπο προβλέπονται μεγαλύτερα προνόμια όπως, κατάργηση της συμμετοχής του ασθενούς και μείωση, ή ακόμα και καθόλου επιβάρυνση του ασφαλισμένου με το ποσό απαλλαγής της εταιρίας (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης). Επίσης καλύπτονται χωρίς επιβάρυνση τα εξωνοσοκομειακά έξοδα πριν και μετά την νοσηλεία που σχετίζονται με αυτήν όπως, επισκέψεις σε ιατρούς, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Πολλοί αναρωτιούνται ποιο είναι το ανώτατο όριο ημερήσιας κάλυψης που πρέπει να προτιμούν οι ασθενείς για να αισθάνονται ασφαλείς.

Σύμφωνα με τους ασφαλιστές το ημερήσιο νοσήλιο μπορεί να ανέρχεται σε 500 ως 600 ευρώ (δωμάτιο και τροφή) στην Ελλάδα και €1.000 στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στη θέση νοσηλείας στα προγράμματα ασφάλισης υγείας ισχύουν δύο πολιτικές, ανάλογα με την εταιρία. Είτε ο ασφαλισμένος προεπιλέγει τη θέση νοσηλείας ( Α΄Β΄ lux) κατά την υπογραφή του συμβολαίου είτε επιλέγει ένα ορισμένο πρόγραμμα υγείας το οποίο προβλέπει μία από τις τρεις θέσεις νοσηλείας.

Ωστόσο, αν κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος αλλάξει γνώμη και αποφασίσει να νοσηλευτεί σε ανώτερη θέση από την προβλεπόμενη ή την προεπιλεγμένη, ανάλογα με το πρόγραμμα, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται αρκετά καταβάλλοντας το επιπλέον κόστος από την τσέπη του. Τα συνολικά έξοδα που θα κληθεί να καταβάλλει αυξάνονται περίπου κατά 20%.