Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας περιέχει πάντα κάποιες προϋποθέσεις, όρους, αναμονές και εξαιρέσεις. Ο έμπειρος ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας τα εξηγήσει με 5-6 απλά λόγια. Ο λιγότερο ενημερωμένος μπορεί να σας μπερδέψει με όρους που δεν καταλαβαίνετε με αποτέλεσμα όταν χρειαστείτε μια κάλυψη να μην σας παρασχεθεί.

Σε γενικές γραμμές η κάλυψη ασθενειών ξεκινά ένα μήνα μετά από την εξόφληση της πρώτης δόσης (μηναία ή τρίμηνη ή εξάμηνη ή ετησία) του συμβολαίου και όχι με την αίτηση ασφάλισης.

Η κάλυψη των ατυχημάτων ξεκινά την επόμενη ημέρα από την εξόφληση.

Όλα τα συμβόλαια υγείας προβλέπουν διάστημα αναμονής για να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας. Η συνηθέστερη αναμονή είναι ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό αν δεν παρέλθουν έξι μήνες από τη σύναψη του συμβολαίου. Επίσης, μπορεί παρουσιαστούν προϋπάρχουσες ή συγγενείς παθήσεις , οι οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης. Συνήθως δεν καλύπτονται ασθένειες που θα εκδηλωθούν τις πρώτες τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ (περίοδος αναµονής) της ασφάλισης.

Για παράδειγμα, οι παθήσεις γεννητικών οργάνων, οι παθήσεις στη σπονδυλική στήλη, το ρινικό διάφραγμα, οι αιμορροΐδες, η σκωληκοειδίτιδα, οι κήλες και πολλές ακόμα περιπτώσεις, μπορούν να καλύπτονται μετά από μια περίοδο αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια από την έναρξή του ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία.

Επίσης θα χρειαστεί να περιμένετε τουλάχιστον 6 μήνες για: παθήσεις αυτιώv, κύστες, παθήσεις θυρεoειδή, χoλoλιθίαση, χoλoκυστίτιδα, πέτρα στα vεφρά και ψαµµίαση (άµµoς), παθήσεις τoυ µυoσκελετικoύ συστήµατoς και κήλες.