Η αναμονή, δηλαδή το διάστημα που πρέπει να περιμένει ο ασφαλισμένος για να δικαιούται κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του, προκαλεί δυσαρέσκεια. Όμως δεν υπάρχει συμβόλαιο υγείας που να μην προβλέπει αναμονή, με εξαίρεση την κάλυψη των ατυχημάτων που ξεκινά την επόμενη ημέρα από την εξόφληση των πρώτων μηνιαίων ασφαλίστρων. Η ουσιαστική ενημέρωση από τον ασφαλιστικό σύμβουλο θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να είναι προετοιμασμένος για τις αναμονές.

Ας δούμε ποιες είναι οι συνηθέστερες «αναμονές» που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ασφαλισμένος.

1. Σε γενικές γραμμές ένα ασφαλιστήριο υγείας αποζημιώνει τον ασφαλισμένο έπειτα από 30 ημέρες ισχύος ή επαναφοράς ισχύος του συμβολαίου συνήθως για περιπτώσεις ήπιων παθήσεων και με την προϋπόθεση πως δεν προϋπήρχε ιατρικό ιστορικό και ο ασφαλισμένος δεν γνώριζε την πάθηση. Επίσης, δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό αν δεν παρέλθουν έξι μήνες από τη σύναψη του συμβολαίου.

2. Σε άλλες όμως περιπτώσεις πιο σύνθετων παθήσεων που απαιτούν δαπάνες, χειρουργεία κ.τ.λ. όλα τα ασφαλιστήρια υγείας ορίζουν μια χρονική περίοδο αναμονής ανά πάθηση, έπειτα από την οποία αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο. Για παράδειγμα, ένα χειρουργείο ρινικού διαφράγματος αποζημιώνεται έπειτα από 6, 9, 12 μήνες ισχύος ενός συμβολαίου υγείας ή ένα ορθοπεδικό χειρουργείο αποζημιώνεται έπειτα από 12, 24 μήνες και πάντοτε ανάλογα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα και την εταιρεία. Επίσης, οι παθήσεις γεννητικών οργάνων, οι παθήσεις στη σπονδυλική στήλη, οι αιμορροΐδες, η σκωληκοειδίτιδα, οι κήλες και πολλές ακόμα περιπτώσεις, μπορούν να καλύπτονται μετά από μια περίοδο αναμονής από την έναρξη του συμβολαίου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια από την έναρξή του ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία.

3. Υπάρχουν και περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι τη στιγμή της ασφάλισης έχουν μια πάθηση και ασφαλίζονται με κάποιο ειδικό όρο χρονικής αναμονής που αναγράφεται ρητά στους ειδικούς όρους του συμβολαίου και υπερισχύει των γενικών όρων. Για παράδειγμα, ένας ενδιαφερόμενος που έχει ήδη χειρουργηθεί για κακώσεις μηνίσκου δύναται να ασφαλιστεί με συμβόλαιο υγείας και για την εν λόγω πάθηση με μια ειδική χρονική αναμονή συνήθως μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από αυτή που αναγράφεται στους γενικούς όρους και πάντοτε ανάλογα το ιατρικό πρόβλημα και την αξιολόγηση από το εκάστου αρμόδιο τμήμα.