Αποφασίσατε να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση στο δημόσιο νοσοκομείο που χειρουργεί ο γιατρός σας. Αυτό σημαίνει ότι δε θα κάνετε χρήση του συμβολαίου υγείας που διατηρείτε για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας.

Πως μπορείτε λοιπόν να αξιοποιήσετε το συμβόλαιο υγείας σας για το οποίο έτσι κι αλλιώς πληρώνετε ασφάλιστρα;

Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος θα σας ενημερώσει ότι στην περίπτωση χειρουργείου σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή στην περίπτωση που κάνετε χρήση του ομαδικού ασφαλιστηρίου, δικαιούστε να λάβετε από την ασφαλιστική εταιρία «Χειρουργικό Επίδομα χωρίς απαίτηση».

Τα περισσότερα συμβόλαια υγείας και αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση με ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που ονομάζεται χειρουργικό επίδομα χωρίς απαίτηση. Το ύψος της παροχής αυξομειώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης και σύμφωνα με τον πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο υγείας.

Το ποσό αυτό μπορεί να είναι για κάθε κατηγορία χειρουργικής επέμβασης αυτούσιο, όπως δηλαδή αναγράφεται στον πίνακα, ή ποσοστό 20%, 30%, 40%, 50% επί του ποσού που αναγράφεται στον πίνακα για κάθε κατηγορία χειρουργικής επέμβασης, ή να προκύψει αφού αφαιρεθεί τυχόν αρχική απαλλαγή/εκπιπτόμενο ποσό των παροχών κ.α. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Οι μεγάλες εταιρείες συνήθως χορηγούν επίδομα ίσο με το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στη βαρύτητα της επέμβαση με βάση τον πίνακα ανωτάτων ορίων χειρουργικών επεμβάσεων.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις κάθε εταιρεία έχει διαμορφώσει έναν πίνακα αμοιβών χειρουργικών επεμβάσεων, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπολογισμών αποζημιώσεων νοσηλειών χωρίς απαίτηση και σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για μια «Εξαιρετικά Βαρεία Χειρουργική Επέμβαση» όπως π.χ. ανεύρυσμα εγκεφάλου, ή εγχείρηση καρδιάς ένας χειρούργος αποζημιώνεται έως 6.400 ευρώ και ένας αναισθησιολόγος έως 1.150 ευρώ, για μια «Μεγάλη Επέμβαση» όπως π.χ. θυρεοειδεκτομή ή ολική υστερεκτομή ένας χειρουργός αποζημιώνεται έως 2.500 ευρώ και ένας αναισθησιολόγος έως 690 ευρώ ενώ για μια «Μικρή Χειρουργική Επέμβαση», όπως διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα κ.α. ένας χειρούργος αποζημιώνεται έως 680 ευρώ και ένας αναισθησιολόγος έως 320 ευρώ.