Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν μάστιγα στην εποχή μας εξαιτίας τους στρες που ταλαιπωρεί το σύγχρονο άνθρωπο. Στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, το «κλειδί» για την κάλυψη ή την εξαίρεση των αυτοάνοσων είναι αν προϋπήρχε η πάθηση τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου. Αν ήταν γνωστή και δηλώθηκε κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί η εταιρία να απορρίψει τον υποψήφιο για ασφάλιση στην περίπτωση που κρίνει ότι το αυτοάνοσο είναι σοβαρό (πολλαπλή σκλήρυνση, νόσος Chrohn, ψωρίαση). Η εταιρία θα αρνηθεί επίσης να αποζημιώσει τον ασθενή αν το αυτοάνοσο προήλθε εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών/τοξικών ουσιών και αλκοόλ.

Aν ο ασφαλισμένος ήταν υγιής κατά την σύναψη της ασφάλισης ή αποδεδειγμένα δεν γνώριζε για την πάθηση, τότε καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Συνήθως οι ασθένειες καλύπτονται για πρώτη φορά έπειτα από ένα χρονικό διάστημα ενός έως τριών μηνών από την έναρξη του συμβολαίου ενώ τα ατυχήματα καλύπτονται από την πρώτη μέρα.

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα έξοδα νοσηλείας αν απαιτείται νοσηλεία αλλά και επισκέψεις σε γιατρούς και συχνές διαγνωστικές εξετάσεις αν ο ασφαλισμένος έχει αγοράσει και έξτρα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Επίσης ο ασθενής μπορεί να λάβει το «Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών» που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις στα περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας.

Η εταιρία μπορεί να καταβάλλει στον ασφαλισμένο μετρητά χρήματα π.χ. 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, 150.000, 300.000 κ.α. ευρώ για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας και διαβίωσης στην περίπτωση εμφάνισης ενός σοβαρού αυτοάνοσου όπως για παράδειγμα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η παροχή δίδεται είτε ως ανεξάρτητο συμβόλαιο με μικρή επιβάρυνση στο ασφάλιστρο ή ως προαιρετική συμπληρωματική παροχή εντός των συμβολαίων υγείας ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε εταιρείας.