Ιδιωτικό θεραπευτήριο της επιλογής σας, συμβεβλημένο με την ασφαλιστική σας εταιρία  ή ειδικό συμβεβλημένο νοσοκομείο; Για να αποφασίσετε τι σας συμφέρει και σας εξυπηρετεί πρέπει να καταλάβετε  τις διαφορές ανάμεσα στις τρεις αυτές επιλογές.

Στη συνέχεια να ρωτήσετε τον ασφαλιστή σας ποια πολιτική ακολουθεί η εταιρία ως προς την καταβολή της αποζημίωσης για τα έξοδα νοσηλείας προκειμένου  να αποφύγετε τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία.

Ειδικότερα πρέπει να ρωτήσετε σε ποιες περιπτώσεις η εταιρία καταβάλλει απευθείας το κόστος νοσηλείας του ασφαλισμένου στα νοσοκομεία και πότε ακολουθείται η απολογιστική πληρωμή, δηλαδή ο ασφαλισμένος  πρώτα υποβάλλει δικαιολογητικά και αποδείξεις στην εταιρία και στη συνέχεια περιμένει να πιστωθεί η αποζημίωσή του. Φανταστείτε να μάθετε εκ των υστέρων ότι η επέμβαση στην οποία υποβληθήκατε δεν καλύπτεται!

Οι ασφαλιστές πάντως συμβουλεύουν πως για να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ταλαιπωρίας, καθυστερήσεων και παρεξηγήσεων, η βέλτιστη πρακτική είναι να επιλέξουν για τη νοσηλεία τους συμβεβλημένο ή ακόμα καλύτερα ειδικό συμβεβλημένο νοσηλευτήριο.

Τα Ειδικά Συμβεβλημένα Νοσοκομεία είναι μια κατηγορία Συμβεβλημένων Νοσοκομείων με την ασφαλιστική εταιρεία που παρέχουν στον ασφαλισμένο μια σειρά από έξτρα παροχές και οφέλη , όπως  π.χ. την αισθητή μείωση του αρχικού απαλλασσόμενου ποσού ή και την απαλοιφή του σε κάθε νοσηλεία ή και στις νοσηλείες μιας ημέρας χωρίς διανυκτέρευση, την μείωση ή απαλοιφή του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα, την πλήρη κάλυψη των δαπανών για διαγνωστικές, ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις π.χ. γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, αγγειογραφία κ.α.

Για παράδειγμα στο ειδικά συμβεβλημένο θεραπευτήριο μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επέμβαση (οφθαλμολογική , γυναικολογική)  που δεν απαιτεί διανυκτέρευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί το 50% του αρχικού απαλλασσόμενου ποσού.

Πολύ σημαντική παροχή είναι επίσης ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε δωρεάν τη θέση νοσηλείας που αναγράφει το συμβόλαιο υγείας π.χ. από Γ΄σε Β’, από Β’ σε Α’, από Α’ σε LUX ενώ στο νοσοκομείο της επιλογής σας και στο απλό συμβεβλημένο η αλλαγή θέσης στοιχίζει ακριβά.

Μπορείτε επίσης να «καλυφθείτε» απευθείας για ένα επείγον περιστατικό  έως ενός ορισμένου ποσού ενώ παρέχονται δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς κ.α. και προνομιακές χρεώσεις για πλήθος υπηρεσιών  πάντοτε ανάλογα με το συμβόλαιο και την εταιρεία.