Τα περισσότερα συμβόλαια υγείας προβλέπουν ένα ποσό απαλλαγής ή αλλιώς εκπιπτόμενο ποσό, το οποίο πληρώνει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του ενώ τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας τα πληρώνει η εταιρία. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό της απαλλαγής τόσο περισσότερο μειώνονται τα ετήσια ασφάλιστρα. Η συνήθης απαλλαγή κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ. Μάλιστα στην περίπτωση χρήσης δημόσιου φορέα η απαλλαγή μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Επίσης  αν ο ενδιαφερόμενος, έχει κάποιο ομαδικό συμβόλαιο από την εταιρία στην οποία εργάζεται, ένα ατομικό συμβόλαιο με υψηλές απαλλαγές, μπορεί να τον καλύπτει απόλυτα, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα από το μειωμένο κόστος της ατομικής ασφάλισης.

Ωστόσο στην αγορά υπάρχουν και ετήσια συμβόλαια υγείας τα οποία αντί για την απαλλαγή προτείνουν την ποσοστιαία συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας. Το ποσοστό είναι συνήθως 10%. Υπάρχουν και κάποια ελάχιστα συμβόλαια που προτείνουν και τις δύο επιλογές.

Αλήθεια, τι συμφέρει τον ασφαλισμένο;

Το «κλειδί» για την επιλογή είναι το ύψος των εξόδων νοσηλείας το οποίο όμως δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ο ασφαλισμένος, δηλαδή την ώρα που υπογράφει το συμβόλαιο.

Για νοσηλείες χαμηλής δαπάνης σίγουρα συμφέρει η ποσοστιαία συμμετοχή στα έξοδα. Δηλαδή αν μια τετραήμερη νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στοιχίζει 5000 ευρώ ο ασφαλισμένος θα πληρώσει από την τσέπη του 500 ευρώ ποσό ίσο η μικρότερο από την απαλλαγή.

Στις νοσηλείες υψηλής δαπάνης όμως, η ποσοστιαία συμμετοχή αποδεικνύεται καταστροφική. Για μια νοσηλεία που στοιχίζει 50.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα επιβαρυνθεί με 5000 ευρώ, ποσό διπλάσιο της απαλλαγής. Ακόμα πιο εξοντωτικό θα είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 10% στις περιπτώσεις που η νοσηλεία απαιτείται να γίνει στο εξωτερικό.

Επομένως οι ασφαλιστές συνιστούν να επιλέξετε την απαλλαγή έναντι της ποσοστιαίας συμμετοχής.