Οι αποζημιώσεις που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στα θύματα τροχαίων που επιβαίνουν στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα είναι συγκεκριμένες και αιτιολογημένες και αφορούν δαπάνες νοσηλείας που αιτιολογούνται με αποδείξεις καθώς και ενδεχόμενη απώλεια εισοδημάτων για αποχή από την εργασία λόγω των σωματικών βλαβών.

Στην Ελλάδα η υψηλότερη αποζημίωση για κάλυψη αστικής ευθύνης οδηγού και αυτοκινήτου ανέρχεται σε περίπου 1 εκ. 200 χιλιάδες ευρώ. Το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται από το δικαστήριο και περιλαμβάνει απώλεια ζωής, ανικανότητα, υλικές ζημιές και ηθική βλάβη.

Αν ο επιβάτης διαθέτει ασφάλεια ζωής ή ασφαλιστήριο υγείας αποζημιώνεται και από τα δύο συμβόλαια, το δικό του και του οδηγού.

Το ασφαλιστήριο κεφάλαιο είναι διπλάσιο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα καταβάλλεται για παράδειγμα το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η ανικανότητα του ασφαλισμένου οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, τότε καταβάλλεται το ποσό των 50.000 ευρώ.

Μεγάλες αποζημιώσεις, πάνω από 300-500.000 ευρώ έχουν δοθεί μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών, θανάτων και μόνιμων αναπηριών.

Προσοχή! Αν ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα ήταν μεθυσμένος και ο επιβαίνων το γνώριζε θεωρείται συνυπεύθυνος. Τι συμβαίνει σ΄αυτήν την περίπτωση; Ορισμένες ασφαλιστικές έχουν ζητήσει να τους αποδοθεί συνευθύνη και να μειωθεί η αποζημίωση, εάν και εφόσον αποδείξουν ήταν σε γνώση των θυμάτων ότι ο οδηγός ήταν σε κατάσταση μέθης. Σε άλλες περιπτώσεις ο επιβαίνων αποζημιώνεται κανονικά. Εν συνεχεία η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του οδηγού δικαστικά και να απαιτήσει να αποζημιωθεί από τον ίδιο, αν είναι εν ζωή, ή τους νόμιμους κληρονόμους.