Μία από τις πρώτες κινήσεις που πρόκειται να κάνει σύντομα η ασφαλιστική αγορά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασφαλισμένων είναι να αρχίσει να καλύπτει τα έξοδα των κέντρων αποκατάστασης ασθενών (μετά από ένα ατύχημα, εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ.), κάλυψη που δεν προβλέπεται σήμερα στην πλειοψηφία των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Φυσικά «καλύπτονται» οι φυσικοθεραπείες χωρίς κανένα αστερίσκο αλλά πολύμηνα και δαπανηρά προγράμματα αποκατάστασης δεν έχουν ακόμα περιληφθεί στις παροχές.

Οι επισκέπτες του ygeiamou.gr μας ρωτούν συχνά αν οι εταιρίες καλύπτουν πλαστική χειρουργική και συνεδρίες με διαιτολόγους, δηλαδή θεραπείες που δεν συνδέονται με τον σκληρό πυρήνα της υγείας αλλά έχουν εγκατασταθεί μόνιμα πλέον στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Επίσης, ερωτήσεις υποβάλλονται για την κάλυψη γυαλιών οράσεως, λογοθεραπειών και άλλων συνήθων αναγκών που είναι δύσκολο να καλυφθούν από τις δημόσιες δομές (απαιτείται εξοντωτική προσπάθεια και υπομονή για να βγάλεις άκρη).

Η απάντηση είναι «όχι». Αυτές οι παροχές δεν καλύπτονται συνήθως από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας και το γιατί μας το εξηγεί ο ασφαλιστικός και επενδυτικός διαμεσολαβητής, κ. Δημήτρης Καραδήμος:

«Προκειμένου το κόστος των υπηρεσιών να κρατηθεί σε ένα επίπεδο ανάλογο με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και να μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρίες να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, παροχές όπως γυαλιά οράσεως, λογοθεραπείες, διαιτολόγοι, πλαστική χειρουργική (εκτός εάν πρόκειται για ατύχημα) κ.α δεν καλύπτονται. Οι φυσιοθεραπείες καλύπτονται κανονικά πιθανώς, με κάποια μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου, αναλόγως και με την ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλεγεί».