Πρέπει να ασφαλιστείτε έναντι όλων των κινδύνων που μπορεί να σας ανατρέψουν την ζωή, σας συμβουλεύει ο ασφαλιστής σας, υποστηρίζοντας ότι μαζί με το βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα πρέπει να ασφαλιστείτε επίσης για ανικανότητα προς εργασία. Γιατί σας δίνει αυτή τη συμβουλή;

Η ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια, που μπορεί να είναι μερική ή ολική, προσωρινή ή και μόνιμη θα οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος η οποία μπορεί να εξαντλήσει οικονομικά την οικογένεια.

Ένας μισθωτός έχει παροχές λόγω ανικανότητας προς εργασία από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ μπορεί να βγάλει και αναπηρική σύνταξη. Όμως, όπως γνωρίζετε εκ των προτέρων, οι παροχές και οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές στη χώρα μας και δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα μιας ελληνικής οικογένειας.

Γι’ αυτό χρειάζεται μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη με την οποία εξασφαλίζετε το επίπεδο διαβίωσης που είχατε, ακόμα και σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία λόγω ανικανότητας.

Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο μπορεί να αποζημιώσει με ποσά έως 50.000 ευρώ, τα οποία μπορεί να δοθούν ως μηνιαία παροχή είτε με εφάπαξ κεφάλαιο.

Η αποζημίωση θα τους επιτρέψει όχι μόνο να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα, αλλά να καλύψουν και άλλες υποχρεώσεις όπως την πληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου ή τις σπουδές των παιδιών.

Η συμβουλή των ασφαλιστών είναι να κάνει ο ασφαλισμένος χρήση της κάλυψης που έχει από τον ΕΟΠΥΥ για τις πρώτες οκτώ ημέρες ασθένειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα δικαιούται ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ την ημέρα από την πρώτη ημέρα από την έναρξη της ανικανότητας για διάστημα έως δύο χρόνια. Σε περίπτωση μερικής άσκησης του επαγγέλματος από τον ασφαλισμένο θα καταβάλλεται το 50% της παροχής.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα καταβάλλεται το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η ανικανότητα του ασφαλισμένου οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, τότε καταβάλλεται το ποσό των 50.000 ευρώ.