Τα ασφαλιστήρια πυρός, τα οποία προστατεύουν τις κατοικίες από ζημιές που προέρχονται από φωτιά, πλημμύρα και άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύναψή τους. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα ασφαλιστήρια προσφέρουν μια σημαντική αίσθηση ασφάλειας, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά αποτελούν πηγή προβλημάτων μεταξύ των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Το πρόσφατο σχέδιο νόμου προωθεί την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και κατοικιών, ειδικά όταν ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι, είτε ιδιώτες είτε επιχειρηματίες, θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ιδιαιτερότητες της ασφάλισης κατοικίας.

Ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο ασφαλισμένος είναι η ακρίβεια και η διαφάνεια στη δήλωση του περιγραφόμενου κινδύνου. Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, είναι απαραίτητο να παρέχονται σωστές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο που απειλεί το προς ασφάλιση ακίνητο. Η ασφάλιση πρέπει να βασίζεται σε σαφή και λεπτομερή δήλωση όλων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το ακίνητο, όπως η εγγύτητα σε δάσος, ποταμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καταστροφής, όπως η πλημμύρα.

Εάν, όμως, διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει αποκρύψει σημαντικά στοιχεία ή έχει συμπληρώσει λανθασμένα το ερωτηματολόγιο που αφορά την ασφάλιση του κτιρίου, τότε η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα για τον ασφαλισμένο, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ανάγκη κάλυψης των ζημιών από δικούς του πόρους.

Για να αποφύγουν αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις, οι ασφαλισμένοι πρέπει να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσής τους με όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό το αντίγραφο θα χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση που χρειαστεί να διεκδικήσουν αποζημίωση. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι έχουν δηλώσει και να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με ακρίβεια.

Η σύναψη ενός ασφαλιστηρίου πυρός δεν είναι μια απλή διαδικασία και απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια. Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται πιθανή πηγή κινδύνου πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια από τον κάτοχο της κατοικίας ή της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν προβλήματα κατά την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης και ο ασφαλισμένος θα είναι βέβαιος ότι το ασφαλιστήριο του καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με δυσκολίες όταν χρειαστούν την ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, η διαδικασία της ασφάλισης θα λειτουργεί προς όφελος τους, προσφέροντας πραγματική προστασία και σιγουριά.

Διαβάστε επίσης:

Φυσικές Καταστροφές: Ένα βήμα πιο κοντά στην ασφάλιση και προστασία της περιουσίας

Ασφάλιση – Φυσικές καταστροφές: Οι καλύψεις που «οχυρώνουν» τους κόπους σας

Φυσικές καταστροφές: Η κίνηση – κλειδί για την προστασία της περιουσίας μας