Ένα σοβαρό ατύχημα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση δεν τελειώνουν με την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Αντίθετα, η περίοδος αποκατάστασης μπορεί να είναι μακρά και απαιτητική, συχνά απαιτώντας διαμονή σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης ή υποστήριξη στο σπίτι με τη βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ο στόχος είναι να μπορέσει ο ασθενής να επανέλθει πλήρως ή μερικώς από τη βλάβη που έχει υποστεί.

Αυτό το ζήτημα απασχολεί έντονα τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους ειδικές χρηματικές παροχές και υποστήριξη για την περίοδο μετά το εξιτήριο του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν να καλύψουν τα έξοδα που σχετίζονται με τη φροντίδα στο σπίτι, τη διαμονή σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης, τις φυσικοθεραπείες και άλλες υποστηρικτικές θεραπείες, ακόμα και υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, προκειμένου να βοηθήσουν τον ασφαλισμένο να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτή η υποστήριξη είναι κρίσιμη, καθώς αφορά μια πραγματική ανάγκη, που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, το εύρος και το ποσό της παροχής αυτής διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία που το παρέχει. Η σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων για τις διαθέσιμες παροχές και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς επιτρέπει στους ασφαλισμένους να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για την κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση ανάγκης αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Συγγενείς παθήσεις: Τι έχει αλλάξει στις καλύψεις των ασφαλιστηρίων υγείας

Ασφάλιση ατυχήματος: Μια εναλλακτική και προσιτή λύση για τους νεαρούς ασφαλισμένους

Προληπτικός έλεγχος: Η νέα τάση στα ασφαλιστικά προγράμματα