Ρωτήστε αν καλύπτεσθε για τα έξοδα αποθεραπείας . Κοστίζουν!

Σίγουρα το πρωτεύον για να θεωρηθεί καλό ένα συμβόλαιο υγείας είναι να έχει ένα αξιόπιστο και γενναιόδωρο νοσοκομειακό πρόγραμμα. Όμως, σύμφωνα με έμπειρους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, θα πρέπει να ρωτήσετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο, αν το πρόγραμμα υγείας σας καλύπτει και έξοδα αποκατάστασης μετά τη νοσηλεία.

Η ασφαλιστική αγορά πρόσφατα άρχισε να καλύπτει τα έξοδα των κέντρων αποκατάστασης ασθενών (μετά από ένα ατύχημα, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.λπ.). Η πλειοψηφία των ασφαλιστήριων συμβολαίων δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί.

Μέχρι σήμερα «καλύπτονται» οι φυσικοθεραπείες χωρίς κανένα αστερίσκο αλλά πολύμηνα και δαπανηρά προγράμματα αποκατάστασης δεν έχουν ακόμα περιληφθεί στις παροχές.

Αλλά ακόμα και τα μισά να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία είναι μια ανακούφιση για την οικογένεια του ασθενούς.

Οι εταιρίες που καλύπτουν τα έξοδα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε κέντρα αποκατάστασης, π.χ. μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή μετά από τροχαίο ατύχημα μπορεί να χορηγήσουν εναλλακτικά αποζημίωση έως 100,00 ευρώ την ημέρα για ανώτατο χρονικό διάστημα έως 6 μήνες. Θέτουν όμως και προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση για να κάνει ο ασφαλισμένος χρήση των δύο παραπάνω παροχών είναι να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον δύο έτη.

Ωστόσο τα ασφαλιστήρια υγείας δεν έχουν περιλάβει στις παροχές τους θεραπείες που αφορούν μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων που οι οποίοι χρειάζονται συνεδρίες με διαιτολόγους, λογοθεραπευτές αλλά και ραντεβού με οδοντιάτρους και οπτικούς.

Ο λόγος που επικαλούνται είναι για να διατηρηθεί το κόστος των υπηρεσιών σε λογικά επίπεδα. Ωστόσο, ορισμένες εταιρίες παρέχουν στους ασφαλισμένους τους εκπτωτικά πακέτα σε κάποιο συμβεβλημένο κέντρο που ειδικεύεται στην παχυσαρκία η την οδοντιατρική και τις οφθαλμολογικές παθήσεις.