Η ετήσια ανανέωση των συμβολαίων κρύβει κινδύνους τους οποίους δε μπορεί να αποφύγει ο ασφαλισμένος καθώς τα ισόβια συμβόλαια για προγράμματα υγείας που έχουν παραμείνει σε ισχύ, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, δεν ξεπερνούν τις 400.000.

Σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρίες στρέφονται προς τα ετήσια συμβόλαια υγείας για να περιορίσουν την επιβάρυνση. Για παράδειγμα, τα ετήσια συμβόλαια παρέχουν ένα επίδομα για τον τοκετό, ενώ τα παλαιά ισόβια συμβόλαια κάλυπταν τα έξοδα του τοκετού κατά 80% έως 100%.

Μπορεί οι παροχές να ήταν πιο γενναιόδωρες αλλά τα ισόβια προγράμματα προέβλεπαν αναπροσαρμογή, κατ’ έτος.

Για παράδειγμα ο Κ.Λ. καλυπτόταν για δύο δεκαετίες από ένα ισόβιο πρόγραμμα υγείας το οποίο προέβλεπε μετά από τα πρώτα τρία χρόνια αναπροσαρμογή +7% ετησίως. Ο ασφαλισμένος έφθασε να πληρώνει 1.700 ευρώ ετησίως, κάτι που του φαινόταν δυσβάστακτο μεσούσης της κρίσης. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρότεινε στον ασφαλισμένο να μετατρέψει το συμβόλαιό του από ισόβιο σε ετήσιο και να περιορίσει το κόστος στα 700 ευρώ.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι επισημαίνουν τι πρέπει να προσέχει ο ασφαλισμένος κάθε χρόνο που ανανεώνει το συμβόλαιό του για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων.

Ειδικότερα:

  • Να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του γιατί αν δεν πληρώσει φέτος δε θα έχει ασφάλιση του χρόνου.
  • Να προσέξει τους νέους όρους που έχει θέσει η εταιρία και να τους διαπραγματευτεί αν είναι εις βάρος του. Για παράδειγμα , η εταιρία συνεκτιμώντας και κάποια επιβάρυνση ενδεχομένως της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου μπορεί να προτείνει εξαιρέσεις από καλύψεις.
  • Να προσέξει αν προβλέπεται αύξηση των ασφαλίστρων και να το διαπραγματευτεί.

Το κόστος της περίθαλψης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 42%, ποσοστό που προσπάθησαν να απορροφήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες αυξάνοντας τα ασφάλιστρα από 0% έως και 8%.

Οι συμβουλές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν διεξοδικά τους νέους όρους (ψιλά γράμματα) και να επιλέγουν εταιρίες με δυνατό χαρτοφυλάκιο που θα διαθέτουν αξιόπιστα και σταθερά προγράμματα, τα οποία δε θα τροποποιούνται μπροστά στην πρώτη δυσκολία.