Δυστυχώς όλοι είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους και κανείς μας δε γνωρίζει πότε θα προκύψει η ασθένεια ή το ατύχημα. Οι ασφαλιστές θεωρούν αναγκαία την ασφάλιση για ανικανότητα προς εργασία ιδίως αν το επάγγελμα που ασκείτε κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους και έχετε οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις. Επισημαίνουν μάλιστα ότι σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί τα έξοδα να εξαντλήσουν την οικογένεια οικονομικά καθώς χάνεται η πηγή του εισοδήματος. Αντίθετα η ασφάλιση για απώλεια εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη με την οποία εξασφαλίζετε το επίπεδο διαβίωσης που είχατε, ακόμα και σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια.

Η ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια, που μπορεί να είναι μερική ή ολική, προσωρινή ή και μόνιμη. Ένας μισθωτός έχει παροχές λόγω ανικανότητας προς εργασία και από τον ΕΟΠΥΥ αλλά όπως φαντάζεστε είναι ελάχιστες ενώ ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο μπορεί να αποζημιώσει με ποσά έως 50.000 ευρώ τα οποία μπορεί να δοθούν ως μηνιαία παροχή είτε με εφάπαξ κεφάλαιο.

Η αποζημίωση για την ανικανότητα προς εργασία ενός μέλους, για παράδειγμα του πατέρα, μπορεί να σώσει την οικογένεια σ’ αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής τους γιατί θα τους επιτρέψει όχι μόνο να αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα, αλλά να καλύψουν και άλλες υποχρεώσεις όπως την πληρωμή των δόσεων του στεγαστικού δανείου ή τις σπουδές των παιδιών.

Η παροχή μπορεί να είναι συμπληρωματική της σύνταξης αναπηρίας, καθώς οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές στη χώρα μας και δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα μιας ελληνικής οικογένειας.

Η συμβουλή των ασφαλιστών είναι να κάνει ο ασφαλισμένος χρήση της κάλυψης που έχει από τον ΕΟΠΥΥ για τις πρώτες οκτώ ημέρες ασθένειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ολικής ανικανότητας (ή απώλειας ζωής) καταβάλλεται αποζημίωση.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα δικαιούται ημερήσια αποζημίωση 25 ευρώ την ημέρα από την πρώτη ημέρα από την έναρξη της ανικανότητας για διάστημα έως δύο χρόνια. Σε περίπτωση μερικής άσκησης του επαγγέλματος από τον ασφαλισμένο θα καταβάλλεται το 50% της παροχής.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα καταβάλλεται το ποσό των 25.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η ανικανότητα του ασφαλισμένου οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, τότε καταβάλλεται το ποσό των 50.000 ευρώ.