«Τα εκκολπώματα εντέρου/εκκολπωματίτιδα είναι σχηματισμοί σαν “σακουλάκια” που κρέμονται στο εξωτερικό του εντέρου αλλά επικοινωνούν με τον αυλό του, γι΄ αυτό και στην κολονοσκόπηση αναγνωρίζονται από τις τρύπες που δημιουργούν στο εσωτερικό του εντέρου» εξηγεί η κυρία Ελένη Καραφώκα – Μαύρου Χειρουργός, Διευθύντρια Β’ Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας Metropolitan General και συμπληρώνει πως «η ύπαρξη εκκολπωμάτων είναι πολύ συχνή στον γενικό πληθυσμό, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ζουν χωρίς συμπτώματα ίσως και για όλη τους τη ζωή».

Τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα συμπτώματα και είναι πιθανό να εντοπιστούν τυχαία σε μια εξέταση κολονοσκόπησης. Αντιθέτως, αν παρουσιάσουν αιμορραγία, τότε είναι πιθανόν να έχει αναπτυχθεί κάποια φλεγμονή. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται εκκολπωματίτιδα και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως έντονος πόνος στην περιοχή της κοιλιάς, πυρετός, φούσκωμα, απώλεια όρεξης.

Για την διάγνωση, ο γιατρός θα εξετάσει τον ασθενή, αλλά μπορεί και να ζητήσει μια σειρά από εξετάσεις π.χ. αιματολογικές, αξονική τομογραφία αλλά και υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας.

Η θεραπεία που ακολουθείται εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πάθηση αλλά και από τη γενικότερη υγεία του ασθενούς. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς συστήνονται διατροφικές αλλαγές, ενώ σε περίπτωση αιμορραγίας μπορεί να χρειαστεί επέμβαση ολικής ή μερικής κολεκτομής.

Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν την εκκολπωματίτιδα και την επέμβαση της κολεκτομής μετά από μια χρονική αναμονή δύο ετών, αρκεί ο ασφαλισμένος να μην νοσούσε κατά την υπογραφή του συμβολαίου ή να μην γνώριζε πως έπασχε.

Στην περίπτωση που απαιτηθούν διαγνωστικές εξετάσεις, ο ασφαλισμένος και κάτοχος εξωνοσοκομειακού προγράμματος έχοντας το παραπεμπτικό και την γνωμάτευση θα απευθυνθεί σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, με την ασφαλιστική εταιρία να αποζημιώνει μέχρι το ανώτατο ποσό, όπως αυτό ορίζεται από τους όρους του συμβολαίου αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή του. Αν το κόστος υπερβεί το καλυπτόμενο ποσό, τότε ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει να καταβάλλει τη διαφορά.

Σε περίπτωση νοσηλείας,  η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει για δωμάτιο, τροφή, αλλά και φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν εντός του νοσοκομείου και συνδέονται με την αιτία εισαγωγής αποζημιώνονται πλήρως. Επιπροσθέτως, αν κριθεί αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου αλλά και τα έξοδα χειρουργείου καλύπτονται από την εταιρία.

Δεδομένου πως η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσοκομειακό ίδρυμα, η αποζημίωση πραγματοποιείται απευθείας από την ασφαλιστική αφού πρωτίστως αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου. Πρέπει να αναφέρουμε πως η ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα που θα καλύψει μέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας με ποσό μικρότερο από το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απαλλαγής ανάλογα με εκείνο του φορέα ασφάλισης.

Επίσης, αν στο πρόγραμμα υγείας έχει συμπεριληφθεί το χειρουργικό επίδομα, τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να το λάβει, με το ύψος του ποσό να καθορίζεται από την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης που θα υποβληθεί. Στην προκειμένη περίπτωση επέμβαση μερικής ή ολικής κολεκτομής περιλαμβάνεται αντίστοιχα στις μεγάλες και βαριές επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής.

Είναι πολύ σημαντικό ο ασφαλισμένος να έχει διαβάσει λεπτομερώς τους όρους του ασφαλιστηρίου προγράμματος, ώστε να γνωρίζει ακριβώς τις καλύψει και τις παροχές που του εξασφαλίζει.

Διαβάστε επίσης:

Εκκολπώματα εντέρου: Οι ειδικές εξετάσεις – Η κατάλληλη αντιμετώπιση

Διαγνωστικές εξετάσεις: Πότε και πώς τις καλύπτει το ασφαλιστήριο

Συμμετοχή στα ασφάλιστρα: Με ποιο τρόπο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το ύψος της