Βασική υποχρέωση σε στράτευση, βάσει του άρθρου 4 του Συντάγματος, έχουν όλοι οι Έλληνες που μπορούν να φέρουν όπλα, από την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους κατά το οποίο διανύουν το 19 έτος της ηλικίας τους ως την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το 45 έτος της ηλικίας τους. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που υπάρχει αναβολή στράτευσης για μια σειρά από περιπτώσεις , όπως για λόγους υγείας αλλά και για σπουδαστές, φοιτητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την συμπλήρωση του 31 έτους της ηλικίας τους.

Στην περίπτωση που κάποιος πρέπει να παρουσιαστεί στον Ελληνικό Στρατό για να υπηρετήσει τη θητεία του και διαθέτει ένα πρόγραμμα υγείας, θα πρέπει να ενημερώσει  απευθείας την ασφαλιστική του εταιρία ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του. Θυμίζουμε πως κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου, στο ερωτηματολόγιο που ο υποψήφιος ασφαλισμένος καλείται να απαντήσει και να δώσει προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνεται σχετική ερώτηση και αναφορά στις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Είναι ξεκάθαρο πως μέσα από τα προγράμματα υγείας, ο γενικός κανόνας είναι πως με βάση το ασφαλιστήριο δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και εξαιρούνται της νοσηλείας περιπτώσεις που οφείλονται ή έχουν σχέση με πολεμικά γεγονότα, με την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυμνάσια και επιχειρήσεις εντός ή εκτός της χώρας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και στις περιπτώσεις χρήσης βιολογικών και χημικών όπλων, όπως και στην επίδραση στην υγεία του ασφαλισμένου η διεξαγωγή ενεργειών με πυρηνικά.

Πρέπει να σημειωθεί πως από την στιγμή που ο ασφαλισμένος καταταχτεί στον στρατό, τότε το Ελληνικό κράτος φέρει την απόλυτη ευθύνη για την υγειονομική και νοσοκομειακή του περίθαλψη, στην περίπτωση κάποιου συμβάντος.

Σύμφωνα με ασφαλιστικούς κύκλους,  υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εταιριών που όσο ο στρατευμένος βρίσκεται εντός του στρατοπέδου δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα υγείας του, ενώ σε περιπτώσεις που είναι εκτός υπηρεσίας (άδεια ή διανυκτέρευση) μπορεί να του παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από ορισμένες ασφαλιστικές δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο έναντι κάποιου επασφαλίστρου να διατηρήσει τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Το σχετικό αίτημα του ασφαλισμένου δεν είναι δεδομένο ότι γίνεται αποδεκτό σε κάθε περίπτωση.

Σημαντικό ρόλο, όπως πολλοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τονίζουν, παίζει το κατά πόσο ο υποψήφιος προς ασφάλιση έχει εκπληρώσεις τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αν δεν έχει εκτίσει τη στρατιωτική του θητεία και το ενδιαφέρον του προς  ασφάλιση είναι ισχυρό, μπορεί να προτείνει πιθανούς τρόπους για να ισχύσει η κάλυψη ή να μην ανασταλεί πλήρως. Στη συνέχεια εναπόκειται στην εταιρία να του απαντήσει, αφού μελετήσει κάθε περίπτωση βάσει των συνθηκών.

Διαβάστε επίσης:

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλαγές φέρνει στο ασφαλιστήριο

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο: Πώς θα λύσετε το πρόβλημα των αναμονών

Ασφαλιστικά πακέτα: Με ποια προγράμματα μπορείτε να κάνετε εξετάσεις