Η ρήξη τένοντα στον ώμο παρουσιάζεται αρκετά συχνά, με ένα ποσοστό που αγγίζει το 25% στην ηλικία των 50 και άνω, εμφανίζεται δε συχνότερα στους άνδρες. Η συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάκωσης που μπορεί να προέλθει από πτώση, ανύψωση βαρέος αντικειμένου αλλά και από τραυματικό εξάρθρημα ώμου. Επίσης η ρήξη του ώμου μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας εκφυλιστικής διεργασίας.

Οι μικρές ρήξεις του στροφικού πετάλου μπορεί να είναι ασυμπτωματικές ή να προκαλούν μια μικρή ενόχληση, αντιθέτως μεγαλύτερες ρήξεις είναι συνήθως επώδυνες και πολύ συχνά συνοδεύονται από περιορισμό του άνω άκρου με τον πόνο να είναι ιδιαίτερα αισθητός σε στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας.

«Στροφικό πέταλο αποκαλείται το σύνολο των τενόντων, που περιβάλλουν τον ώμο και αποστολή τους είναι η ομαλή λειτουργία του ώμου. Σε αυτή την ομάδα μυών/τενόντων περιλαμβάνεται ο υπερακάνθιος, ο υποπλάτιος, ο υπακάνθιος, ο ελάσσων στρογγύλος και ο δικέφαλος βραχιόνιος. Η σωστή λειτουργία και συνεργασία των τενόντων αυτών εξασφαλίζει την ομαλή, σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του ώμου» αναφέρει στο ygeiamou o Δρ. Κωνσταντίνος Ιντζόγλου Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Συνεργάτης του Μetropolitan General.

Η διάγνωση επιτυγχάνεται μέσω του ιστορικού και της κλινικής εικόνας του ασθενούς, παρ’ όλα αυτά το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την επιβεβαίωση.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν κάλυψη μετά από μια χρονική αναμονή ενός έτους για ρήξη τενόντων ώμου, αρκεί ο ασφαλισμένος κατά την υπογραφή του συμβολαίου να ήταν υγιής. Σε περιπτώσεις που η ρήξη του τένοντα μπορεί να αντιμετωπιστεί με φυσικοθεραπείες, πολλές εταιρίες στα πλαίσιο ενός εξωνοσοκομειακού προγράμματος περιλαμβάνουν επισκέψεις σε φυσιοθεραπευτές με ειδικές τιμές και εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν το 50%.

Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί, βάσει των συμπτωμάτων, πως πρέπει να νοσηλευτεί για να υποβληθεί σε χειρουργική αρθροσκοπική ώμου, τότε η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας που εκτός από το δωμάτιο και τη διατροφή, περιλαμβάνει τις αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου.

Αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε δημόσιο νοσοκομείο, η εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο απολογιστικά όλα τα έξοδα νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας.

Ο ασφαλισμένος επιπροσθέτως μπορεί να επωφεληθεί αν νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο και δεν κάνει χρήση του ιδιωτικού προγράμματος, να του αποδοθεί ένα ποσό από την εταιρία περί μη χρήσης συμβολαίου.

Πρέπει να σημειώσουμε πως εφόσον ο ασφαλισμένος διαθέτει στο πρόγραμμά του την παροχή σχετικά με το χειρουργικό επίδομα, θα το λάβει με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με το βάρος της επέμβασης. Στην προκείμενη περίπτωση η χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση ώμου συγκαταλέγεται στις «μεγάλες επεμβάσεις» και ως τέτοια αποζημιώνεται.

Οι γραμμές υποστήριξης των ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να σας παρέχουν πληροφορίες για το συμβόλαιο αλλά και να σας ενημερώσουν για εκπτώσεις και παροχές από τις οποίες μπορεί να επωφεληθείτε.

Διαβάστε επίσης:

Ώμος – Τραυματισμοί: Πώς καλύπτεται το κάταγμα κλείδας

Ατύχημα στο χέρι: Ο παράγοντας που επηρεάζει την αποζημίωση της ασφαλιστικής

Ώμος – Ρήξη τενόντων: Οι ορμόνες που αυξάνουν τον κίνδυνο