Ο υποψήφιος ασφαλισμένος συχνά αναρωτιέται ποια είναι η ιδανική ισορροπία σε σχέση με το ύψος της απαλλαγής, το ανώτατο όριο αποζημίωσης και το κόστος των ασφαλίστρων ώστε να είναι καλυμμένος ασφαλιστικά όταν χρειαστεί να νοσηλευτεί χωρίς επιβαρύνεται υπέρμετρα.

Ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ασφαλιστικής εταιρίας παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων Mega Brokers μας δίνει μια «εικόνα ισορροπίας» αυτών των παραμέτρων ενός συμβολαίου, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το πρόγραμμα υγείας που θα μπορούσε να επιλέξει ένας άντρας 40 ετών.

«Δεν υπάρχουν μυστικά για ένα καλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο» επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου και συνεχίζει: «Όλα και πάντα εξαρτώνται από τις ανάγκες του ασφαλισμένου σε συνδυασμό με την οικονομική του δυνατότητα.

Για παράδειγμα ένας άντρας 40 ετών, μπορεί να ασφαλιστεί με ένα πρόγραμμα κόστους μόνο 500€ ανά έτος – το ποσό θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο αντίτιμο που οφείλει ο καθένας μας στον εαυτό του, ώστε να αισθάνεται πάντα «ασφαλής» και να απαλλαγεί από το άγχος των επιλογών την ώρα της δύσκολης στιγμής.

Αυτό το πρόγραμμα είναι με απαλλαγή 1.000-1.500€ και ετήσιο όριο αποζημίωσης κοντά στις 300.000€.

Αυτά τα δύο ποσά θεωρώ ότι είναι η ιδανική ισορροπία για ένα οικονομικό πακέτο με δεδομένο ότι στην περίπτωση χρήσης δημόσιου φορέα, η απαλλαγή μπορεί να μειωθεί σημαντικά και βάσει στατιστικών στοιχείων, οι 300.000€ είναι ένα επαρκές όριο αποζημίωσης, για έναν μέσο ασφαλισμένο».

Ποιες παγίδες πρέπει να αποφύγει ο υποψήφιος ασφαλισμένος;

«Δεν υπάρχουν παγίδες. Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει υποχρέωση να εξηγήσει και να αναλύσει στον υποψήφιο ασφαλισμένο όλα τα σημεία της σύμβασης, που θα του κάνουν παντελώς ξεκάθαρες τις παροχές, τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές» επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου  και συνεχίζει: «Μόνο έτσι ο καθένας μας θα κάνει την καλύτερη επιλογή προγράμματος, που να είναι προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες του».

«Για μένα το σημαντικότερο σημείο, που θα πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος ασφαλισμένος εξαρχής, είναι να δώσει πλήρες και ειλικρινές ιατρικό ιστορικό. Ακόμη και αν ο ίδιος θεωρήσει κάποιο θέμα υγείας του μη σοβαρό, θα πρέπει οπωσδήποτε να το επισημάνει.

Όσο επιβάλλεται η σχέση να είναι ειλικρινής από τη μία πλευρά, έτσι πρέπει να είναι και από την άλλη. Μην ξεχνάμε ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας, δημιουργεί μία σχέση Ζωής μεταξύ ασφαλισμένου, διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο υποψήφιος επιβάλλεται να είναι απόλυτα συνεργάσιμος με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την εταιρεία, ώστε να γίνει πλήρης και σωστή καταγραφή των στοιχείων του. Η έγκαιρη και χωρίς διακοπές εξόφληση των ασφαλίστρων, ώστε να μην υπάρχει ποτέ κενό ασφάλισης, είναι επίσης σημαντική.

Τέλος, η άμεση επικοινωνία του με τον διαμεσολαβητή ώστε να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης του προγράμματος ή ακόμη και προέγκριση για τις προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις, βοηθάει σημαντικά στην ορθότητα της διαδικασίας».