Αναμφισβήτητα η επιλογή ενός ασφαλισμένου να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα υγείας του ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση για μια δύσκολη στιγμή που μπορεί να προκύψει από μια ξαφνική ασθένεια ή ατύχημα.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή, αποτελούν οι καλύψεις που περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα, όπως η θέση νοσηλείας, η κάλυψη προς τις αμοιβές ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων, αλλά και η δυνατότητα διαγνωστικών ιατρικών πράξεων σε συμβεβλημένα νοσοκομειακά ιδρύματα.

Παράλληλα, σημαντικός παράγοντας, σύμφωνα με εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς, αποτελούν τα έξοδα τα οποία καλύπτονται προ και μετά της νοσηλείας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε στα προνόμια που όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν στη διάθεση των ασφαλισμένων τους, βάσει πάντα των όρων των συμβολαίων τους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες αλλά και το αίσθημα ικανοποίησης των πελατών για την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας.

Τα προνόμια αυτά προσφέρονται όχι μόνο για τους κατόχους ατομικών αλλά και των ομαδικών συμβολαίων, παράλληλα πρέπει όμως να διευκρινιστεί πως δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέρος ενός ασφαλιστικού προγράμματος, οπότε δεν αποτελούν καλύψεις.

Προνόμια τέτοια μπορεί να έχουν εφαρμογή, για παράδειγμα, στα έξοδα του νοσοκομείου, όχι όμως για τις αμοιβές των ιατρών αναφορικά με τους ενήλικες εν αντιθέσει με τα παιδιά.

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες περιλαμβάνουν παροχές μέσω check up, ειδικών ελέγχων, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με την ασφαλιστική εταιρία. Στην ουσία πρόκειται για μια στήριξη κατά την διάρκεια όλου του 24ώρου για ιατρικές συμβουλές, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του ασφαλισμένου αλλά και παροχή συμβουλών σε κάτι έκτακτο που μπορεί να προκύψει.

Επίσης, η δυνατότητα επείγουσας αερομεταφοράς είναι ένα πολύ σημαντικό προνόμιο το οποίο παρέχεται σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, σοβαρής σωματικής προσβολής λόγω ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισμένου.

Για τους κατόχους συγκεκριμένων νοσοκομειακών προγραμμάτων περιλαμβάνεται στα προνόμια η ταξιδιωτική βοήθεια που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως μεταφορά και διαμονή συνοδού λόγω νοσηλείας ασφαλισμένου, αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευών καθώς και αποζημίωση διακοπής οργανωμένου ταξιδιού στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε πως επειδή τα προνόμια δεν αποτελούν καλύψεις, μπορούν να αλλάξουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες ανά πάσα στιγμή, όποτε είναι καλό να επωφελείστε όσο βρίσκονται ακόμα σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστικά πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Ασφαλιστικά πακέτα: Με ποια προγράμματα μπορείτε να κάνετε εξετάσεις

Ομαδικά συμβόλαια: Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφάλισης υγείας