Συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο υγείας, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η ασφαλιστική εταιρία μας αποζημιώνει για το σύνολο των εξόδων νοσηλείας μας. Και όμως το ποσοστό κάλυψης διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο ανάλογα τη συμφωνία, το κόστος των ασφαλίστρων αλλά και τη χώρα όπου νοσηλεύεται ο ασφαλισμένος.

Για παράδειγμα 90% κάλυψη σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πληρώνει από την τσέπη του το 10% των εξόδων.

Τα περισσότερα προγράμματα υγείας καλύπτουν κατά 100% τα έξοδα σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά 80% στο εξωτερικό (πλην Ευρώπης, ΗΠΑ και Καναδά) και κατά 70% σε ΗΠΑ και Καναδά.

Αν υπάρχει και αφαιρετέο ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο (απαλλαγή), πληρώνει πρώτα ο ασφαλισμένος το αφαιρετέο ποσό και μετά εφαρμόζεται το ποσοστό κάλυψης.

Για παράδειγμα αν ο τελικός λογαριασμός μιας νοσηλείας είναι 5,000 ευρώ και ο ασφαλισμένος έχει απαλλαγή 500 ευρώ και 10% συνασφάλιση, τότε θα πληρώσει ο ίδιος τα πρώτα 500, και μετά το 10% του υπόλοιπου λογαριασμού πριν πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Συνολικά ο ασφαλισμένος θα πληρώσει 500 ευρώ αφαιρετέο ποσό συν 450 ευρώ (10% των 4500) συνασφάλιση, και η ασφαλιστική τα υπόλοιπα 4050 ευρώ.

Είναι εμφανές ότι όπου η κάλυψη είναι 100% είναι το ιδανικό, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία του εξωτερικού όπου τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα. Η κάλυψη 100% όμως θα αυξήσει το κόστος των ασφαλίστρων. Έμπειροι ασφαλιστές υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να «ανηφορίσουν» λίγο τα ετήσια ασφάλιστρα γιατί όταν χρειαστείτε μια ακριβή νοσηλεία, το ποσοστό συμμετοχής σας μπορεί να είναι πολύ μεγάλο να το πληρώσετε από την τσέπη σας.