Η παρουσία ξένων σωμάτων στο ανώτερο πεπτικό είναι συχνό περιστατικό ή, ακριβέστερα, ένας από τους συχνότερους λόγους εισαγωγής παιδιών ηλικίας κυρίως 6 μηνών έως 6 ετών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και τα ενδοσκοπικά τμήματα των Νοσοκομείων. Στα στατιστικά στοιχεία που διαμορφώνουν την εικόνα για το σύνηθες ατύχημα, ήρθε να προστεθεί ο πρόσφατος πνιγμός του τρίχρονου αγοριού στην Τήνο από σταφύλι.

«Τα παιδιά συνηθίζουν να βάζουν ξένα σώματα στη μύτη, στα αυτιά και στο στόμα. Τα τελευταία καταλήγουν άλλοτε στο στομάχι κι άλλοτε στους πνεύμονες. Συνηθέστερα ξένα σώματα είναι οι ξηροί καρποί, μπαταρίες, κέρματα, κουμπιά, χάντρες, και άλλα μικρά αντικείμενα, αιχμηρά ή μη» εξηγεί σε παλαιότερο άρθρο του ygeiamou η Παιδίατρος κ. Ελένη Φουρλάνη, μιλώντας για τα επτά πιο συχνά ατυχήματα στο σπίτι.

Σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Pediatrics (2019) της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιάτρων για την περίοδο 1995-2015, τα περιστατικά κατάποσης αφορούσαν κατά 75% παιδιά κάτω των 5 ετών με το 21% αυτών κάτω του 1 έτους, ενώ τα πιο συνηθισμένα ξένα σώματα ήταν κέρματα (61,7%), παιχνίδια ή κομμάτια παιχνιδιών (10,3%), κοσμήματα ή τμήματα κοσμημάτων (7,0%), μπαταρίες (6,8%) και τέλος καρφιά, βίδες, πρόκες ή μπουλόνια (6,0%).

Μια παλαιότερη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Ιπποκράτεια της Επιστημονικής Επιτροπής Ιπποκρατείου ΓΝΘ, σημείωνε ότι, κατά τη δεκαετία 1991-2000, οι περισσότερες ενδοσκοπήσεις του ανωτέρου πεπτικού για αφαίρεση ξένου σώματος αφορούσαν τη νηπιακή ηλικία (23,58%),

Aκτινογραφία θώρακος δείχνει ξένο σώμα (στρογγυλό μεταλλικό νόμισμα) στον οισοφάγου παιδιού με δυσκολία στην κατάποση (Photo: Shutterstock)

Οι ασφαλιστικές καλύψεις

Οδυνοφαγία, σιελόρροια, δυσφαγία, έμετοι, δυσφωνία και δύσπνοια είναι κάποια από τα συμπτώματα που μαρτυρούν την παρουσία ξένου σώματος στο ανώτερο πεπτικό. Σύμφωνα με γαστρεντερολόγους και χειρουργούς, ειδικότητες που επιλαμβάνονται της διάγνωσης και θεραπείας τέτοιων περιστατικών, αναλόγως της ηλικίας, της διανοητικής κατάστασης, της θέσης και του είδους του ξένου σώματος, θα επιλεγεί και η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης που μπορεί να είναι:

  • συντηρητική (συχνότερα) που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή όπως αντιχολινεργικά, νιφεδιπίνη κ.α. και παρέχεται στα εξωτερικά ιατρεία, συνεπώς για την κάλυψη απαιτείται πρόγραμμα εξωνοσοκομειακών καλύψεων, με το οποίο μπορεί να γίνεται και η ιατρική παρακολούθηση για την αποβολή του σώματος δια της φυσικής οδού
  • ενδοσκοπική (οισοφαγοσκόπηση, γαστροσκόπηση) που θεωρείται θεραπεία εκλογής λόγω του μικρού ποσοστού επιπλοκών και αναλόγως την εταιρεία μπορεί να καλύπτεται και από συμβόλαιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κατά κανόνα ωστόσο προϋποθέτει νοσοκομειακό πρόγραμμα, στους πίνακες του οποίου μπορεί κανείς να εντοπίσει τη βρογχοσκόπηση και αφαίρεση ξένου σώµατος, την αφαίρεση ξένου σώµατος στοµατοφάρυγγα, την αφαίρεση ξένου σώµατος υποφάρυγγα, λάρυγγα ή την αφαίρεση ξένου σώµατος δια οισοφαγοσκοπήσεως ή βρογχοσκοπήσεως.

Αντίστοιχα, η ασφαλιστική προστασία θα ενεργοποιηθεί και στην περίπτωση ανεπιθύμητων επιπλοκών από την κατάποση ξένων σωμάτων όπως η διάτρηση οισοφάγου ή στομάχου σε περίπτωση αιχμηρού αντικειμένου ή μπαταρίας (ηλεκτρικό έγκαυμα), η απόφραξη εντέρου κ.α.

Η προστασία της υγείας του παιδιού από τη βρεφική κιόλας ηλικία μέσα από τα ασφαλιστήρια υγείας μπορεί να εγγυηθεί ότι, στην περίπτωση του ατυχήματος, θα λάβει ποιοτικές ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες σε κάποιο από τα συμβεβλημένα με την εταιρεία παιδιατρικά νοσοκομεία, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχετε επιλέξει να το ασφαλίσετεΠαλαιότερη μελέτη σε 125 παιδιατρικούς ασθενείς με ξένο σώμα στον οισοφάγο ή τους αεραγωγούς από το St. Louis Children’s Hospital στην πολιτεία Μιζούρι των ΗΠΑ, είχε συμπεράνει ότι ενώ τέτοια ατυχήματα ήταν συχνότερα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά 84%, μόλις το 39% ήταν ασφαλισμένα με ιδιωτικό συμβόλαιο συγκριτικά με το 89% των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Διαβάστε επίσης:

Ασφάλιση: Τέσσερις προτάσεις για την πλήρη προστασία του παιδιού

Ασφάλιση παιδιού – Καλύψεις: Ποια είναι η ιδανική επιλογή

Ασφάλεια «πακέτο» με την αγορά υπηρεσιών και αγαθών – Πρέπει να αγοράσετε το «σετ»;