Δηλώστε υψηλό ποσό απαλλαγής. Για λόγους μείωσης του κόστους ενός συμβολαίου, τα περισσότερα Ασφαλιστήρια Υγείας προβλέπουν ένα αρχικό ποσό εξόδων (απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό) το οποίο δεν αποζημιώνεται και πληρώνεται από τον ασφαλισμένο, πχ 500, 1.000 , 1.500 2.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν μια νοσηλεία κοστίσει 10.000€ και προβλέπεται απαλλαγή 2.000€, η αποζημίωση θα είναι 8.000€. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσό της απαλλαγής τόσο μειώνεται το ετήσιο ασφάλιστρο. Επιπλέον το ποσό που έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας, θα αποσβεστεί σε 3-4 χρόνια λόγω της μείωσης στα ασφάλιστρα.

Αν είμαστε οικογένεια, προτιμάμε τα οικογενειακά προγράμματα υγείας που προσφέρουν εκπτώσεις. Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας για μια τετραμελή οικογένεια (γονείς και δύο ανήλικα παιδιά) με κόστος 1.000 ευρώ ετησίως. Αν ασφαλιστεί κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά τα ασφάλιστρα μπορεί να ανέλθουν συνολικά σε 1.500 ευρώ ετησίως.

Δηλώστε ότι θα κάνετε χρήση του ΕΟΠΥΥ. Πολλά Ασφαλιστήρια Υγείας επιβραβεύουν με σχετική αποζημίωση έναν ασφαλισμένο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει και το δημόσιο ταμείο του για να καλύψει μέρος μιας νοσηλείας. Δίνουν BONUS συμμετοχής ή σας απαλλάσσουν από συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας.

Δηλώστε ότι δέχεστε να νοσηλευτείτε στα συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρία ιδιωτικά νοσοκομεία. Η νοσηλεία σας κοστίζει λιγότερο στην εταιρία με αποτέλεσμα να μειώνει το ασφάλιστρό σας.

Επιλέξτε χαμηλότερη θέση νοσηλείας. Μια χαρά, είναι και η Β’. Δε χρειάζεται να νοσηλευτείτε σε Α’ θέση ή lux.

Δηλώστε ότι έχετε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο και θα χρησιμοποιήσετε. Αυτομάτως το ασφάλιστρο του ιδιωτικού συμβολαίου σας θα μειωθεί.

Ζητείστε προσφορές. Όλες οι εταιρίες δίνουν κάποια προγράμματα σε προνομιακές τιμές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ψάξτε καλά τους όρους, μη μείνετε ακάλυπτοι. Επιπλέον εκμεταλλευτείτε κάποιες προσφορές στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας. Για παράδειγμα η Eurolife επιβράβευε το περπάτημα μειώνοντας τα ασφάλιστρα στους ασφαλισμένους που βαδίζουν περισσότερο.

Φέτος μειώσατε τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται όμως του χρόνου; Κάθε χρόνο όπως και με πολλά άλλα αγαθά, το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυξάνεται λόγω γενικού πληθωρισμού ιατρικού πληθωρισμού, αποζημιώσεων της εταιρείας και ηλικίας ασφαλισμένου. Καλό είναι να ξέρετε πριν ανανεώσετε το ετήσιο συμβόλαιό σας αν η εταιρία θα αυξήσει το ασφάλιστρο.