Με ένα ιδιωτικό συμβόλαιο υγείας μπορεί κανείς να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της νοσοκομειακής του περίθαλψης (αμοιβές χειρούργων – αναισθησιολόγων, διαφορά δωματίου, υλικά, διαγνωστικές εξετάσεις, Φ.Π.Α. κ.λπ), σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ποσά που ανέρχονται έως και 1.000.000 ευρώ κατ’έτος.

Η ιδιωτική ασφάλεια λειτουργεί επικουρικά με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να πληρωθεί το σύνολο των εξόδων νοσηλείας. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει κυρίως φάρμακα και εξετάσεις. Πολλά ασφαλιστήρια υγείας επιβραβεύουν με σχετική αποζημίωση έναν ασφαλισμένο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει και το δημόσιο ταμείο του για να καλύψει μέρος μιας νοσηλείας. Δίνουν bonus συμμετοχής ή σας απαλλάσσουν από συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας.

Είναι λοιπόν πάντα προς το συμφέρουν του ασφαλισμένου να χρησιμοποιήσει και την κοινωνική του ασφάλιση για να καλύψει ένα ποσοστό και την ιδιωτική ασφάλιση για τα υπόλοιπα χρήματα.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν και οικογενειακά πακέτα, τα οποία καλύπτουν μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για παιδιά ή συζύγους, οι οποίες όμως είναι αρκετά μικρές.

Σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των εξόδων παίζουν τα τελευταία χρόνια τα «ομαδικά προγράμματα» των εταιρειών, τα οποία μπορεί να καλύψουν ακόμα και το 80% των νοσηλίων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε καλύψεις σε φάρμακα και πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κόστος ιατρικών εξετάσεων από την ασφαλιστική εταιρεία.

Aν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν συνδυαστικά και τις τρεις πηγές καλύψεων μπορούμε να επιτύχουμε την κάλυψη κατά 100% των εξόδων νοσηλείας.