Τα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν  τα ιατροφαρμακευτικά σας έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου σε περίπτωση ατυχήματος παρέχονται με δύο τρόπους. Είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε ως  πακέτο συνδεδεμένο με το πρόγραμμα υγείας σας.

Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν μόνο έναντι ατυχήματος καθώς σε γενικές γραμμές το ασφάλιστρο είναι χαμηλό σε σχέση με τα ασφάλιστρα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας.

Η αποζημίωση που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες κυμαίνεται από 1.000 έως 4.000 ευρώ.

Τα αυτόνομα προγράμματα που αφορούν μόνο ατυχήματα δεν προϋποθέτουν απαλλαγή. Δηλαδή δε χρειάζεται να πληρώσετε από την τσέπη σας για παράδειγμα τα πρώτα 500-1500 ευρώ των εξόδων νοσηλείας σας από τη τσέπη σας.

Οι συνδυασμοί των παροχών είναι πολλοί με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο υποψήφιος να ασφαλιστεί και να μην ξέρει τι τον συμφέρει. Πρέπει λοιπόν να επιμείνετε στο ξεκαθάρισμα των όρων του συμβολαίου, ώστε να λάβετε άμεσα τα χρήματα που δικαιούστε.

Ας δούμε ενδεικτικά δύο προγράμματα  κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος.

Πρόγραμμα Ασφάλισης «Full Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η νέα Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα έχει απλούς όρους ασφάλισης, ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και διάφορες επιλογές ανώτατου ποσού εξόδων για κάθε ατύχημα.

Ειδικότερα, οι επιλογές είναι 1.000€, 2.000€ και 3.000€ για τους ενήλικες και 1.000€ για τους ανήλικους.

Το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβές ιατρών, αποκλειστικής νοσοκόμας, έξοδα νοσοκομείου, εξετάσεων, έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητών προσθετικών τμημάτων, διορθωτικών συσκευών και υποβοηθητικών μηχανημάτων, έξοδα αναλώσιμου υλικού, έξοδα αγοράς φαρμάκων, χρήση ασθενοφόρου, έξοδα φυσικοθεραπειών κ.α.

Interamerican

Παρέχει  ένα  προσιτό πρόγραμμα κάλυψης εξόδων νοσηλείας μόνο από ατύχημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Καλύπτει τη νοσηλεία σας στο πλήρες δίκτυο νοσοκομείων έως €20.000, δίκλινο δωμάτιο, χωρίς να χρειαστεί απολύτως καμία δική σας συμμετοχή.

Παρέχει Άμεση Ιατρική Βοήθεια, ενώ καλύπτει και έξοδα επειγόντων περιστατικών.